TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ deneme sınavı

1-)    Günümüz toplumlarında bilgiyi tarif ederken kullanılabilecek en önemli ölçüt hangisidir?
A)    Deneyimleri kuşaktan kuşağa aktarabilme yeteneği
B)    Zeka ölçütü
C)    Alet ve makine yapma ve kullanabilme yeteneği
D)    Doğru ile yanlışı ayırt etme özelliği
E)    Karar verme sürecindeki rolü
________________________________________
2-)    Bilgisayar belleklerinde kullanılan ölçü birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)    CPU
B)    BAYT
C)    ROM
D)    GİGAHERTZ
E)    HERTZ
________________________________________
3-)    Aşağıdakilerden hangisi bilgisayara belirli bir işi gerçekleştirmesi için verilen komutlar toplamını ifade eder?
A)    Bellek
B)    Donanım
C)    Program
D)    İşlemci
E)    Yazıcı
________________________________________
4-)    Başlık çubuğunun sağ üst köşesinde yer alan ve

sembolü ile ifade edilen düğmenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Simge durumuna getir
B)    Önceki boyut
C)    Ekranı kapla
D)    Ekranı kapat
E)    Kapat
________________________________________
5-)    Standart araç çubuğundaki kaydet düğmesi aşağıdaki menülerden hangisinde yer alır?
A)    Dosya
B)    Düzen
C)    Biçim
D)    Araçlar
E)    Pencere
________________________________________
6-)    MS Word programında, standart araç çubuğunda yer alan disket simgesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A)    Kapat
B)    Yazdır
C)    Yeni sayfa aç
D)    Kaydet
E)    Baskı önizleme
________________________________________
7-)    Rakamları içeren bilgileri, anlamlı parçalara ayırmayı ve düzenlemeyi, bu bilgilerle hesaplamalar yapmayı sağlayan, ayrıca bu verileri daha iyi yorumlayabilmek için tablo ve grafikler oluşturan program aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Microsoft World
B)    Microsoft Excel
C)    Microsoft Acces
D)    Microsoft Power Point
E)    Microsoft Outlook
________________________________________
😎    Power Point programında asıl slayt seçeneğine hangi menü aracılığı ile ulaşılır?
A)    Dosya
B)    Düzen
C)    Görünüm
D)    Slayt gösterisi
E)    Ekle
________________________________________
9-)    Paint programında bir resme yazı eklemek için aşağıdaki düğmelerden hangisi kullanılır?
A)    Seç
B)    Büyüteç
C)    Metin
D)    Dikdörtgen
E)    Çokgen
________________________________________
10-)    Access veri tabanı yönetim sisteminde ilk defa bir veri tabanı oluşturmak için hangi komut kullanılmalıdır?
A)    Yeni
B)    Aç
C)    Kaydet
D)    Tasarla
E)    Formlar
________________________________________
11-)    Bir ağın diğerine fiziksel olarak bağlandığı noktada bulunan cihazların genel adı nedir?
A)    Yönlendirici
B)    İletişim Cihazı
C)    Bilgisayar Ağı
D)    Omurga
E)    Ağ İşletim Sistemi
________________________________________
12-)    Aşağıdakilerden hangisi ağdaki bir bilgisayarın adını oluşturan alan adı tiplerinden, askeri kurumlar için kullanılan alan adı tipidir?
A)    EDU
B)    COM
C)    NET
D)    MIL
E)    COM
________________________________________
13-)    “Telnet” kavramı aşağıdakilerden hangisinde tanımlanmıştır?
A)    Başka bir bölgede bulunan bilgisayarı sanki yanındaymış gibi kullanmayı sağlayan bir internet programıdır.
B)    İnternet üzerinde bulunan web sitelerinin görüntülenebilmesi için kullanılan programdır.
C)    Bir ağ ortamında bilgilerin depolanması, biçimlendirilmesi, gösterilmesi ve geri çağırılması için evrensel olarak kabul edilmiş standartlardan oluşmuş bir sistemdir.
D)    Bir başka bilgisayarda kullanıcıların erişimine genellikle ücretsiz ya da çok düşük bir ücret karşılığında sunulan yazılımların kişilerin bilgisayarlarına transfer edilebilmesi için yararlanılan bir arayüzdür.
E)    İnternet izleyicisi üzerinde çalışabilen programların yazıldığı bir programlama dilidir.
________________________________________
14-)    Herhangi bir işlemin tamamlanması ya da bir problemin çözümüne sonlu sayıda adım sonucunda ulaşılmasını sağlayan kurallar kümesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?
A)    Sistem
B)    Bilim
C)    Süreç
D)    Algoritma
E)    Otomasyon
________________________________________
15-)    Kişisel bilgisayarlar hangi yıllardan itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır?
A)    1950’li yıllar
B)    1960’li yıllar
C)    1970’lı yıllar
D)    1980’li yıllar
E)    1990’li yıllar
________________________________________
16-)    Bir disketin kapasitesi kaç megabayttır?
A)    2
B)    3,5
C)    0,76
D)    2,8
E)    1,44
________________________________________
17-)    Bilgisayar sisteminin elle tutulan, gözle görülen maddi unsurlarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Donanım
B)    Yazılım
C)    Masaüstü
D)    Program
E)    İşletim sistemi
________________________________________
18-)    Bilgisayardan silinerek geri dönüşüm kutusuna gönderilen nesneler geri alınmak istendiğinde aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
A)    Geri getir
B)    Geri gönder
C)    Yeniden yükle
D)    Tümünü geri yükle
E)    Geri yükle
________________________________________
19-)    Büro yazılımları açıldığında ekranda görülen pencerede kaç tane kapatma

düğmesi yer alır

A)    1
B)    2
C)    3
D)    4
E)    5
________________________________________
20-)    Aşağıdaki menülerden hangisi büro yazılımları arasında sayılan Excel programına özgüdür?
A)    Dosya
B)    Tablo
C)    Araçlar
D)    Biçim
E)    Veri
________________________________________
21-)    Slayt görünümünü aşağıdaki ifadelerden hangisi tam olarak tanımlamaktadır ?
A)    Slayt ekranın tümünü kaplamaktadır, anahat program menüleri ve diğer araçlar görünmez.
B)    Slayt bölümü ekranı kaplamaktadır, anahat dar bir alandadır, menülerle diğer araçlar ekrandadır.
C)    Notlar ve slayt bölümü küçültülerek, anahat bölümü daha geniş bir şekilde ekranı kaplamaktadır.
D)    Oluşturulan tüm slaytlar sıralı bir şekilde ekrandadır, anahat ve notlar bölümü görülmez.
E)    Notlar bölümü ön plandadır, slayt ve anahat daha küçük bir yer kaplar, program menüleri ve diğer araçlar görünmez.
________________________________________
22-)    Piksel tabanlı görsel yaratımında ve düzenlenmesinde en basit kullanıma sahip program aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Paint
B)    Adobe Photoshop
C)    Corel Photo
D)    CorelDraw
E)    Paint
________________________________________
23-)    Belli bir amaca ulaşabilmek için gerekli ve birbiriyle ilişkili tabloların tamamına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Alan
B)    Tablo
C)    Veri Tabanı
D)    Hesap Tablosu
E)    Doküman
________________________________________
24-)    . Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir kaynağı kendi üzerinden ağ kullanıcılarının kullanımına açan cihazdır?
A)    Ağ Yazılımı
B)    Ağ Bağlantıları
C)    Ağ Kaynak Sağlayıcısı
D)    İletim Ortamı
E)    Bilgisayar Ağı
________________________________________
25-)    Bir internet protokolü (IP) numarası kaç rakam grubundan oluşur?
A)    2
B)    3
C)    4
D)    5
E)    6
________________________________________
26-)    Elektronik posta kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A)    Elektronik posta adresi olan ve internete ulaşabilen herhangi bir insanla iletişim kurulabilir.
B)    Gönderilen elektronik posta uygun koşullarda birkaç dakika içinde yerine ulaşır.
C)    İnternete ulaşılabilen her yerden elektronik postalar okunabilir.
D)    Elektronik posta imkanından faydalanmak için bir elektronik posta adresinin olması şart değildir.
E)    Posta kutusuna gelen elektronik postalar istenildiği zaman okunulabilir.
________________________________________
27-)    Sistem analizi ve sistem tasarımında, kontrol listeleri aşağıdaki aşamalardan hangisinde oluşturulur?
A)    Ön araştırma
B)    Sistem analizi
C)    Sistem tasarımı
D)    Sistem geliştirme
E)    Geliştirilen sistemin uygulamaya konulması
________________________________________
28-)    Bilgiyi işlemekte kullanılan maddi cihazlar ile kavramsal araçların toplamına ne ad verilir?
A)    Bilgi teknolojileri
B)    Bilgi birikimi
C)    Teknoloji
D)    Bilgisayar
E)    Bilgi işlem
________________________________________
29-)    Aşağıdakilerden hangisi bir bilgisayar dili programı değildir?
A)    Birleştirici diller
B)    Programlama dilleri
C)    Derleyiciler
D)    Yorumlayıcılar
E)    Kullanıcılar
________________________________________
30-)    Bilgisayarda saatin görüntülendiği alan aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Kenarlık alanı
B)    Başlık alanı
C)    Hızlı başlat alanı
D)    Kaydırma alanı
E)    Durum alanı

 

cevaplar

1-)   E
2-)   B
3-)   C
4-)   E
5-)   A
6-)   D
7-)   B
😎   C
9-)   C
10-)   A
11-)   A
12-)   D
13-)   A
14-)   D
15-)   D
16-)   E
17-)   A
18-)   E
19-)   B
20-)   E
21-)   B
22-)   A
23-)   C
24-)   C
25-)   C
26-)   D
27-)   B
28-)   A
29-)   E
30-)   E

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir