Php – trim()

trim()

Bir alfanümerik değişkenin değerinin baş ve son tarafındaki boşlukları atar. Yazılışı:

trim($degisken);

Bu fonksiyon değişken değerinin veya metnin başındaki ve sonundaki “n”, “r”, “t”, “v”, “”, ve aralık işaretini boşluk sayar. Örnek:

$degisken = “ Olumsuz düşünce ve mekanizmalar üzerine olumlu şeyler bina edilemez!nrt”;

$secilen = trim ($degisken);

Burada seçilen metinde, baştaki boşluk, sondaki yeni satır, satır başı ve sekme karakterleri olmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir