PHP ile MySQL birlikte kullanmak 2

Temel PHP Veritabanı Yönetim Sistemi (DBMS):

Bir veri tabanı yönetim sistemi gibi PHPMyAdmin gibi bir sistem veritabanı kontrol etmenizi sağlar. Birçok kez, her bir değişim için web tasarımcısı aramak zorunda kalmadan kendi web sayfasında unsurları kontrol etmek isteyen bir müşteri için basit bir DBMS olması güzel. Aksine onları tüm PHPMyAdmin erişim sağlayarak daha temel bir DBMS kullanılabilir. Burada indirmek ve kullanmak bir fonksiyonel, basit bir PHP DBMS. Basitçe, kaynak kodunu görüntülemek üstündeki değişkenleri değiştirmek ve web sunucunuza yükleyin. Birisi sayfa boyunca yanılmak ve veritabanı düzenlemek için mümkün değildir bu nedenle etrafında bir güvenlik bit komut dosyası koyarak öneririz. Teknik olarak, tek bir tablo düzenlemeleri gibi sadece bir tablo yönetim sistemi ancak dosyayı çoğaltmak ve veritabanındaki her tablo için kullanabilirsiniz. Bu aynı zamanda bir İçerik Yönetim Sistemi (CMS) denir.

Web Sayfası MySQL Veri gösterimi:

MySQL veritabanı Veri gösteriliyor tabii ki bizim istediğimiz sonuç. Aşağıda, birden fazla satır ya da tek bir satır göstermek için iki farklı ama benzer işlevleri vardır. Bir öğe gösteren tek bir satır veya giriş olacağını ise birden fazla satır gösterilen öğeleri veya girişlerin bir listesini gösterir. Bu yöntem kullanılabilir ve internet üzerinden sonsuz şekillerde kullanılır.

Çalışmak ya da bu işlevler için bunu bir MySQL veritabanı ve tablo satırları ile kurulum ve kullanıcı bilgileri bilmek gerekir.

MySQL veritabanı için uygun bağlantı kurulması, iki fonksiyonları için gereklidir.Ilk bağlantı, kullanıcı kimlik doğrulaması altında MySQL web sayfa bağlantıları PHP fonksiyon mysql_connect kullanılarak yapılır. Sonraki veritabanı, bu bağlantı için etkin bir veritabanı ayarlar PHP işlevi mysql_select_db kullanılarak yapılır soran olacak tablo tuttuğu seçilir.

<?
$databasename='database_name'; // veritabanı adı
$tablename='table_name'; // tablo adı
$mysqladd='localhost'; // MySQL Server adresi- genelde localhost dur veya Sunucu IP adresi olur
$mysqluser='MySQL_username'; // Sizin MySQL kullanıcı adınız
$mysqlpass='MySQL_password'; // Sizin MySQL Şifreniz

//MYSQL BAĞLANTISI
$link=mysql_connect($mysqladd,$mysqluser,$mysqlpass) or die('Database Error: ' . mysql_error());

//VERİTABANI BAĞLANTISI
mysql_select_db($databasename, $link) or die('Could not connect to table: ' . mysql_error());
?>

Sonraki veritabanı ve MySQL $ sonuç $ sonuçları dizi yapı sorgulama. Aşağıda, bu hatları inşa yapıldı mysql_query row (s) içeren bir dizi sonuç olarak adlandırılır.

Olası Yöntem 1 Çoklu Sonuçlar:
Bu tablodan tüm satırları ve alanları dönecektir. PHP dosyasını buradan indirin.

<?
$results=array();
$sql="SELECT * FROM `".$tablename."`";
$result = mysql_query($sql, $link) or die('Error: ' . mysql_error());
while($a_row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) array_push($results, $a_row);
?>

Yöntem 2 Tek Sonuç:

Http://www.mydomain.com/single.php?id=5:  gibi bir URL kullanmak istiyorsunuz. PHP dosyasını buradan indirin.

<?
$results=array();
$sql="SELECT * FROM `".$tablename."` WHERE `id`=".$_REQUEST[id]." LIMIT 1";
$result = mysql_query($sql, $link) or die('Error: ' . mysql_error());
while($a_row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) array_push($results, $a_row);
?>

MySQL SELECT:
SELECT deyiminin bir veritabanından veri seçmek için kullanılır.
* Tüm alanlar istediğiniz gösterir. Sorgunuzla sadece tek bir alan dönmek için bir alan adı ile değiştirme.

"SELECT field_name_1 FROM table_name"

Ayrıca, virgül, sadece Sorgunuzla belirli alanları dönmek için alan adlarını ayırabilirsiniz.

SELECT field_name_1,field_name_2,field_name_3 FROM table_name

Sadece komut dosyası için gereken seçerek alanları alt sunucusu tarafından kullanılan bellek tutmak yardımcı olabilir. Aksi takdirde PHP, gerçekten ihtiyacınız olan alanları daha büyük olabilir tüm satır unutmamalıyız.

Sonuçları filtrelemek için sadece bazı satırları döndürmek isterseniz, WHERE deyimi kullanabilirsiniz.

SELECT * FROM table_name WHERE field_name1='what ever'

Bu bildiri, sadece ‘ne bugüne kadar’ field_name1 değeri satırlar dönerdi. VE / VEYA operatörleri sorguda ekleyerek filtreler daha karmaşık yapabilirsiniz WHERE.

SELECT * FROM table_name WHERE field_name1='what ever' OR id < '5'

Sonuçları belirli bir sıraya göre sipariş etmek için ORDER BY deyimini kullanır ASC veya DESC sıralama için bir yön seçmek için kullanılabilir.

SELECT * FROM table_name ORDER BY field_name1 ASC

Sonuçları çok büyük değildir bu yüzden binlerce satır ile büyük bir tablo sonuçlarına ilişkin bir limit gerekir. Belli bir sayısı sınırlamak için tek bir değer gerekiyor, ancak belirli bir satır başlatın ve sonra sınırlamak isterseniz iki değerler virgülle ayrılmış verebilir. LIMIT 5,20 satır 6 ve 20 sonuçlar verebilir, satır 1 LIMIT 0,10 başlar ve 10 sonuçlar verir.

SELECT * FROM `table_name` WHERE `field_name1`='what ever' ORDER BY `field_name` DESC LIMIT 50

Not: tilde karakterler alan eklenir ve tablo adları adı boşluk vardır. Değeri boşluklar halinde tek tırnak değerler etrafında eklenir. Büyük harf gibi önemli değildir, ancak metin farklılaşması için kullanılan ” select ‘,’ azalan ‘, ya da operatörler.

Web Browser $results gösteriliyor:
Olası Yöntem 1 Çoklu Sonuçlar:
Aşağıdaki kod field_name1 ayrı bir sayfaya tek bir öğeyi görüntülemek için bir bağlantı olarak sıralanmış bir listede sonuçları görüntüler.

<?
if(count($results)){ //IF THERE ARE RESULTS
	//DISPLAY THE RESULTS
	foreach($results as $r){
		echo('<li><a href="single.php?id='.$r[id].'">'.$r[field_name1].'</a>');
		echo(' -- '.$r[field_name2].' -- '.$r[field_name3].'<br><br>');
	}
}else{
	echo('Sorry - no results found');
}
?>

Yöntem 2 Tek Sonuç: Tek sonuçlar sadece dizi $ sonuçları tek bir satır içerir dışında birden fazla sonuç aynı [0] ilk ve tek satır olarak. Birden çok sonuçları da bu tür sonuçlar $ gibi diğer potansiyel dizileri içeren [1] ve $ sonuçları [2]. sonuçları doları [0] [alan_adı] sonuçlarında ilk satır için alan_adı değere erişir.

<?
if(count($results)){
  echo('<a href="single.php?id='.$results[0][id].'">'.$results[0][field_name1].'</a>');
  echo('<br> '.$results[0][field_name2].' <br> '.$results[0][field_name3]);
}else{
	echo('Sorry - no result found');
}
?>

Ders 1 : PHP ile MySQL birlikte kullanmak

Ders 2 : PHP ile MySQL birlikte kullanmak 2

One thought to “PHP ile MySQL birlikte kullanmak 2”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir