Php – Düzenli İfadelerde Özel Karakterler

Düzenli İfadelerde Özel Karakterler

[b] Geri (Backspace) karakterini bulur.

b Belirtilen karakterle sınırlanan kelimeyi bulur: kb, “hak mücadelesi” ifadesindeki birinci k’yı bulur; çünkü bu harf, bir kelime sınırlayıcıdır.

B Belirtilen karakterle sınırlanmayan kelime yoksa, başlayanı bulur: kBi, “üç kişi” ifadesindeki ‘ki’yi bulur.

cX X yerine yazacağımız kontrol karakterini bulur. Örneğin, cA, Ctrl+A’yı, cZ ise Ctrl+Z’yi bulur.

d 0’dan 9’ya kadar bir rakamı bulur: IEd, her ikisi de herhangi bir rakamla biten “IE5” ve “IE4” değerlerini ikisini de bulur,

D Herhangi bir ondalık işaretini bulur.

f Form-feed (kağıt çıkart) karakterini bulur.

n Newline (yeni satır) karakterini bulur.

r Return (satırbaşı) karakterini bulur.

s Boşluk (space) bulur.

S Yatay ve düşey sekme, kağıt-çıkart, yeni satır, satırbaşı ve boşluk dışındaki herhangi bir karakteri bulur.

t Yatay sekme (Tab) karakterini bulur.

v Düşey sekme karakterini bulur.

w Herhangi bir harf, rakam veya alt-çizgiyi bulur.

W Harf, rakam ve alt-çizgi dışındaki karakteri bulur.

xHex Verilen 16 tabanlı (Hexadecimal) sayıya uygun Escape karakterini bulur. Örneğin, n25, % işaretini bulur.

Bu arada noktalama işaretlerini arattırırken, önlerine ters bölü işareti koymak gerekir. Ters bömü işaretini de yine önüne ters bölü işareti koyarak (\) arttırabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir