Php – Dosya çıkartma

Dosya “çıkartma”

Internet’ten hep dosya “indiririz!” Bir sunucuya, Web ziyaretçisi olarak gönderebildiğimiz tek şey ise, Formlara yazdığımız yazılardır! Oysa HTML’in INPUT INPUT etiketinin çok az kullanılan TYPE=”file” parametresi ziyaretçiye Web sunucusuna dosya gönderme (upload) imkanı sağlar. HTTP protokolü buna imkan vermekle birlikte Browser’lar bu imkanı kullanmaya ileri sürümlerinde kavuştular. PHP4, ziyaretçilerimizin sitemize dosya göndermeleri halinde, bu dosyaların yönetimine ayrıca kolaylık sağlayan değişkenlere sahiptir. Önce şu dosyayı, dosya_gonder.php adıyla kaydedin:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>PHP’de Dosya Gönderme</TITLE>

<meta http-equiv=”content-type” content=”text/html; charset=ISO-8859-9″>

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1254″>

</HEAD>

<?php

$dosya_dizin = “/inetpub/wwwroot/”;

$dosya_url = “http://server/”;

if ( isset ( $dosya_gonder )) {

print (“<b>Yol:</b> $dosya_gonder<br>n”);

print (“<b>Adı:</b> $dosya_gonder_name<br>n”);

print (“<b>Boyut:</b> $dosya_gonder_size<br>n”);

print (“<b>Tür:</b> $dosya_gonder_type<br>n”);

copy ( $dosya_gonder, “$dosya_dizin/$dosya_gonder_name” )or die (“Dosya kopyalanamıyor!”);

if ( $dosya_gonder_type == “image/gif” ||$dosya_gonder_type == “image/pjpeg” ) {

print (“<img src=”$dosya_url/$dosya_gonder_name”><p>nn”);

}

}

?>

</BODY>

<FORM ENCTYPE=”multipart/form-data” ACTION=”<?php print $PHP_SELF?>” METHOD=”POST”>

<INPUT TYPE=”hidden” NAME=”MAX_FILE_SIZE” VALUE=”951200″>

<INPUT TYPE=”file” NAME=”dosya_gonder”><BR>

<INPUT TYPE=”SUBMIT” VALUE=”Dosya Yolla!”>

</FORM>

</BODY>

</HTML>

Bu programda <INPUT TYPE=”file” NAME=”dosya_gonder”> etiketinde kullandığımız NAME parametresine verdiğimiz değer, ziyaretçimizin göndereceği dosyanın sunucu tarafından kaydedileceği geçici dizinin tam yolunun yazılacağı değişkenin adı olacakdır. PHP, bu dosya ile ilgili her türlü bilgiyi bu adla kaydedektir. PHP, ziyaretçiden bir dosya başarıyla aktarıldığı anda otomatik olarak bu isimden yararlanarak şu değişkenleri oluşturur:

$dosya_gonder Geçici kayıt dizini yolu (UNIX’te /tmp/phpXXX, Windows’da Windows/TEMP0phpXXX. Burada XXX yerine ziyaretçilerin gönderdiği dosyaların sıra numarasını göreceksiniz.)

$dosya_gonder_name Ziyaretçinin gönderdiği dosyanın adı.

$dosya_gonder_size Ziyaretçinin gönderdiği dosyanın boyutu.

$dosya_gonder_type Ziyaretçinin gönderdiği dosyanın türü

PHP ayrıca bu bilgileri $HTTP_POST_FILES dizi-değişkeninde de tutar.

Yukardaki programda şu iki değişken çok önemlidir:

$dosya_dizin = “/inetpub/wwwroot/”;

$dosya_url = “http://server/”;

$dosya_dizin adıyla oluşturduğumuz değişkene vereceğimiz değer, ziyaretçinin göndereceği dosyanın kopyalanacağı klasörün adı olarak kullanlacaktır. Sözgelimi Windows ortamında buraya kişisel Web sunucunun varsayılan klasörünün adını yazabilirsiniz. Ziyaretçinin göndereceği dosya bir GIF biçiminde grafik dosyası ise bunu Browser’da görünteleyeceğimiz için, bu dizinin Web’e açık olması, başka bir deyişle bizim Web sunucumuzun erişebileceği bir dizin olması gerekir. Nitekim, $dosya_url değişkenine değer olarak bu klasörün URL adresini veriyoruz. Bu iki değişkeni gerçek Web sunucu için yazacağımız zaman, bizim sunucumuzun varnaydığı fiziksel klasör adını ve yolunu bulmamız gerekir. Bunu daha önce yazdığımız php.php veya formlar01.php programlarını sitemizde çalıştırarak bulabiliriz. (Nasıl?) Sözgelimi, http://www.mycgiserver.com/~ocal/ adresindeki sitenin fiziksel adresi ile bu adresin URL’ini dikkate alarak bu iki değişkeni yazmış olsaydık, şunu yazacaktık:

$dosya_dizin = “/wwwroot/mycgiserver.com/members/uNhM13/”;

$dosya_url = “http://www.mycgiserver.com/~ocal/”;

Bu uygulamayı kendi sunucunuzda yapmak isterseniz, mutlaka bu iki değişkeni doğru yazmanız gerekir. http://www.mycgiserver.com/~ocal/ dosya_gonder_server.php programı ile bir dosya gönderme (upload) işleminin sonucu şöyle:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir