MySQL Veritabanı Bağlantısı Oluşturma

Bir veritabanındaki verilere erişmek için, önce veritabanına bir bağlantı oluşturmak gerekir.

PHP de , bu mysql_connect () fonksiyonu ile yapılır.

mysql_connect(servername,username,password);

sunucuadı :  Opsiyonel. Bağlanmak için sunucusunu belirtir. Varsayılan değer: “3306 localhost”
Kullanıcı adı :  Opsiyonel. Ile oturum açmak için kullanıcı adı belirtir. Varsayılan değer sunucu işlemi sahibi olan kullanıcının adını
şifre :  Opsiyonel. Ile oturum açmak için parolayı belirtir. Varsayılan “”

örnek :

Aşağıdaki örnek komut dosyası daha sonra kullanmak için bir değişken ($ con) bağlantı depolar.Bağlantı başarısız olursa “die” kısmı çalıştırılmaktadır:

<?php
$con = mysql_connect("localhost","peter","abc123");
if (!$con)
  {
  die('Could not connect: ' . mysql_error());
  }

// some code
?>

Bağlantının kapanması

Betik sonlandığında bağlantı otomatik olarak kapalı olacaktır.Bağlantı kurulmadan önce kapatmak için, mysql_close () işlevini kullanabilirsiniz:

<?php
$con = mysql_connect("localhost","peter","abc123");
if (!$con)
  {
  die('Could not connect: ' . mysql_error());
  }

// some code

mysql_close($con);
?>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir