MYSQL – Primary Keys ve Auto Increment Alanları

Her tablo bir birincil anahtar alanı olmalıdır.

Birincil anahtar, benzersiz bir tablo satırları tanımlamak için kullanılır. Her bir birincil anahtar değeri tablo içinde benzersiz olması gerekir. Ayrıca, veritabanı motoru kaydı bulmak için bir değer gerektirir çünkü birincil anahtar alanı boş olamaz.

Aşağıdaki örnek, birincil anahtar alan olarak personID alan ayarlar.Birincil anahtar alanı, genellikle bir kimlik numarası ve auto_increment ayarı ile sık sık kullanılır. Auto_increment otomatik olarak alan yeni bir kayıt eklendiğinde her zaman 1 değerini artırır. Birincil anahtar alanı boş olamaz sağlamak için, biz bu alana NULL ayarı eklemek gerekir.

 

Örnek :

$sql = "CREATE TABLE Persons 
(
personID int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
PRIMARY KEY(personID),
FirstName varchar(15),
LastName varchar(15),
Age int
)";

mysql_query($sql,$con);

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir