Mircrosoft Word Eğitimi

Microsoft Word XP

Office paketinin profesyonel bir yazı programı olup, masa üstü yayıncılık olarak ta adlandırılabilir. Bir kelime-işlem programı olarak kullanılıp, temelde basılı yada elektronik ortamda yayınlanacak çıktıları yaratmak için tasarlanmış bir programdır.

Hareket Tuşları

Sağ ok / Sol ok: Bir karakter sağa & Sola hareket.

Üst ok / Alt ok: Bir satır aşağı & Yukarı hareket.

Home / End: Satır başı & Satır sonu ..

Page up/Page down: Bir ekran aşağı & Yukarı hareket.

CTRL+ Sağ ok / CTRL+Sol ok: Kelime hareketi.

CTRL+ Üst ok / CTRL+Alt ok: Paragraf hareketi.

CTRL+ Home / CTRL+End: Belge başı & Belge sonu.

CTRL+ Page up / CTRL+Page down: Sayfa Hareketi.

Seçim işlemleri:

Serbest seçim: Farenin sol tuşuna basılı tutarak sürükleme & SHIFT+Yön tuşları.

Sözcük seçimi: Seçilecek sözcüğün üzerine çift tıklama.

Paragraf seçimi:Paragraf içine 3kez tıklama & Satır başına çift tıklama(fare göstergesi sağa dönükken).

Satır seçimi: Satır başına tıklama (fare göstergesi sağa dönükken).

Birden fazla satır seçimi: Satır başına sürükleme uygulama (fare göstergesi sağa dönükken).

Tüm belge seçimi: Düzen ‘Tümünü seç & CTRL+A&CTRL basılıyken satır başına tıklama.

Büyük/Küçük Harf Değiştir

Seçili kelimelere; normal tümce düzeni (cümlenin ilk harfleri büyük), tümü küçük, tümü büyük yada sadece ilk harfler büyük seçenekleri uygulamak için; “Biçim-Büyük/Küçük harf değiştir” seçeneği veya SHIFT+F3 kısa yol tuşları kullanılır

Başlangıcı Büyüt

İmlecin bulunduğu paragrafın ilk karakterini büyütmek için “Biçim” menüsünde yer alan “Başlangıcı Büyüt” seçeneği kullanılır. Bu, gazete ve makalelerde sıkça karşılaşılan bir özelliktir.

Baskı Önizleme Çıktı alınmadan önce hazırlanan belgelerin sayfa üzerindeki görünümünü elde etmek için;

“Dosya” menüsünden “Baskı önizleme” seçeneği,

Standart Araç Çubuğunda yer alan simgesi

Not: Bu seçenekten istenilen sayıda sayfa ve sayfaların istenilen boyutta görüntülenmesi sağlanabilir. En fazla 24 (3*8) sayfa görüntülenebilir.

Madde İşaretleri ve Numaralandırma

Bu özellik yazıları maddelemek için ve listelenilen bölümleri biçimlemek için kullanılır. Bunun için “Biçim” menüsünde yer alan “Madde işaretleri ve Numaralandırma” seçeneği veya Biçimlendirme Araç Çubuğunda yer alan simgeleri kullanılır.

Not: Daha ayrıntılı madde imleri veya numaraları isteniyorsa “Madde işaretleri ve Numaralandırma” seçeneğinde yer alan Özelleştir sekmesin kullanılmalıdır. Buradaki Yazı Tipi seçeneğinden madde işaretleri veya numaralarının boyutları renkleri vb. gibi özellikleri ayarlanır. Madde işareti seçeneğinden ise istenen simge madde işareti olarak belirlenebilir. Kenarlıklar ve Gölgelendirme

Yazının ve grafik nesnelerinin kenarlıklarının düzenlenmesini&doldurulmasını sağlamak için “Biçim-Kenarlıklar ve Gölgelendirme” seçenekleri kullanılır. Değişik kalınlıklardaki çizgiler seçilebilir, bu kenarlıklara renk verilebilir. Burada 3 sekme yer alır. Birinci sekme olan Kenarlıklar sekmesinden; imlecin bulunduğu metnin etrafına kenarlık verilir. İkinci sekme Sayfa Kenarlığı sekmesidir. Bu sekmenin görevi, beldede yer alan sayfaların etrafına kenarlık eklemektir. Üçüncü sekme olan Gölgelendirme sekmesinden ise kenarlıkların içine dolgu rengi vermede kullanılır.

Dipnot & Sonnot

Genellikle tez ve kitap türündeki çalışmalardaki alıntıları, yabancı kelimeleri yada terimleri açıklamak için kullanılır. Bunların dışında yorumlar yazmak veya metin hakkında referans tanımlamak içinde kullanılabilir. Aynı belge içinde hem Dipnot hem de Sonnot kullanılabilir. Örneğin; Dipnotları açıklamalar için, Sonnotları da belge içindeki kaynakları açıklamak için kullanabiliriz.

Dipnot açıklamaları o sayfanın sonunda, Sonnot açıklamaları da belge sonunda yer alır. Dipnot & Sonnot simgelerinde otomatik numaraları kullanabileceğiniz gibi kendi seçeceğiniz simgeleri de kullanabilirsiniz.

İmleciniz Dipnot vereceğiniz kelimenin sonunda olsun (veya kelime seçili olsun),

“Ekle” menüsünden “Dipnot” seçeneğini tıkla,

Çıkan iletişim kutusundaki Dipnot veya Sonnot seçeneklerinden biri seçilir,

Üstbilgi-Altbilgi

Belgeyi yazdığımız, sayfaların üzerinde ve altında bulunan alanlara Üstbilgi ve Altbilgi denir. Bu alanlar sayfa numarasının yanı sıra tarih, saat, dosya adı, logo vb. bilgiler için kullanılır. Belgeye Üstbilgi ve Altbilgi eklemek için “Görünüm” menüsü kullanılır. Ayrıca belgede yer alan sayfalarda ortak çalışma bilgileri elde etmek içinde Üstbilgi-Altbilgi özelliği kullanılır.

Sayfa Numarası Verme:

Belgede yer alan sayfalara numara vermek için “Ekle-Sayfa numaraları…” seçeneği kullanılır. Sayfa numaraları Üstbilgi-Altbilgi özelliği taşır.

Bu sekmede yer alan Konum sekmesinden sayfa numaralarının sayfanın altında mı üstünde mi yer alacağı belirlenir. Hizalama sekmesinden ise sayfa numaralarının satırın neresinde yer alacağı belirlenir. Sayfa numaraları seçeneğinde yer alan; Biçim sekmesinden sayfa numaralarının biçimi ayarlanabilir. Başlangıç seçeneğinden ise sayfa numarasının kaçtan başlanacağı belirlenebilir.

Sayfa Yapısı

Word, kullanıcılara standart özelliklere sahip bir çalışma alanı sunar. Bu yazım alanında kullanıcı normal özelliklere sahip bir yazı büyüklüğünde, normal bir yazı alanı sınırları içinde ve A4 sayfasına çıktı alacak biçimde çalışır. Ancak bu özelliklerin değiştirilmesi gerektiğinde “Dosya” menüsünde yer alan “Sayfa Yapısı” seçeneği kullanılmalıdır.

Sayfa Yapısı iletişim kutusunda 4 sekme vardır.
1 ) Kenar Boşlukları: Buradan kağıt alanı üzerindeki yazı alanını, Altbilgi ve Üstbilgi yeri düzenlenir. Ayrıca metin alanı ile kağıt sınırları arasındaki boşluklarda ayarlanabilir. Kenar boşlukları belge içindeki tüm sayfaları etkiler.
2) Kağıt Boyutu: Bu sekmeden, kağıt boyutu seçilir (A4,A3 vb). Kağıt boyutu genellikle A4 seçilmelidir. Ayrıca kağıt yönlendirmesi de (Yatay-Dikey) buradan ayarlanabilir.
3) Kağıt Kaynağı: Burada yazıcının aldığı kağıdın tipi ve kağıt besleme
tipi ayarlanır. İlk sayfa ve diğer sayfalar kısmında sayfaların, yazıcıya beslenmesinin nasıl olacağı belirlenir. Yazıcıya göre gelen varsayım seçenek, kağıtların otomatik olarak beslenmesini sağlar. Kağıdın yazdırma yöneticisinden kontrollü olarak yazdırılması isteniyorsa o zaman Elle besleme seçeneği seçilir. Uygulama yeri seçeneğinden düzenlemelerin belgenin hangi bölgesine uygulanacağı belirtilir.
4) Anahat: Bu kısımda; tek sayfa, çift sayfa, üstbilgi, altbilgi vb. düzenlemeler yapılır.

Çizim Araç Çubuğu

(çizim araç çubuğu var)
1)Nesneleri gruplandırmak & çözmek, nesnelerin sıralamasını ayarlamak için vb. özellikler için kullanılan seçenektir.
2)Birden fazla çizim nesnesini seçmek için kullanılır.
3)Seçili nesneleri serbest döndürmeye yarar.
4)Tüm geometrik ve daha fazla çizim nesnelerinin bulunduğu seçenektir. Burada hazır şekiller, kare, küp, oklar, konuşma balonları..vb. şekiller bulunur.
5)Çizgi
6)Ok
7)Dikdörtgen
8)Oval
9)Metin kutusu
10)Wordart nesnesi eklemek için kullanılır.
11)Küçük resim eklemek için kullanılır.
12)Çizim nesnelerine dolgu rengi vermede kullanılır.
13)Çizgi rengi
14)Yazı tipi rengi
15)Çizginin kalınlığını belirler.
16)Çizginin tipini belirler.
17)Çizilen çizginin ok tipini belirler.
18)Nesneleri gölgelendirmek için kullanılır.
19)Çizim nesnesini 3 boyutlu hale getirir.
Notlar

·         Seçili nesneleri silmek için DELETE tuşu kullanılır.

·         Birden fazla nesneyi aynı anda seçmek için SHIFT tuşu kullanılır.

·         Nesnelerin kopyasını çıkarmak için CTRL tuşu basılıyken nesnelere sürükleme uygulanır.

·         Nesneleri taşımak için fare veya yön tuşları kullanılır. Daha hassas taşımalar için CTRL+Yön tuşları kullanılır.

·         Nesnelere metin eklemek için nesne alt menüsünden “Metin ekle” seçeneği kullanılır.

·         Nesnelerin sıralamasını ayarlamak için “Nesne alt menüsü-Sıra” veya “Çiz-Sıra” seçeneği kullanılır.

·         Birden fazla nesneyi tek bir nesne haline getirmek için nesneler seçildikten sonra “Çiz-Gruplandır” veya nesne alt menüsünden “Grup” seçeneği kullanılır. Grubu çözmek için yine aynı seçenekler kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir