Microsoft Office Deneme Sınavı

1.Aşağıdakilerden hangisi yeni bir word belgesi açar?

A)Dosya/Aç   B)Dosya/Yeni            C)Dosya/Kaydet        D)Dosya/Kapat

 

2.Yazılmış bir belgeyi başka bir isimde kaydetmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

A)Dosya/Aç   B)Dosya/Yeni    C)Dosya/Kaydet          D)Dosya/Farklı kaydet

 

3.Sayfaya bir nesne eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A)Ekle/Nesne       B)Dosya/Nesne      C)Biçim/Nesne        D)Düzen/Nesne

 

4.Yapılan en son işlemi geri almak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A)Dosya/Geri Al     B)Biçim/Geri Al       C)Ekle/Geri Al         D)Düzen/Geri Al

 

5.Kayıtlı olan bir dosyayı çağırmayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A)CTRL+B    B)CTRL+S     C)CTRL+N    D)CTRL+O

 

6.Belge içinde yer alan bir ifadeyi aratmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A)Dosya/Bul  B)Düzen/Değiştir       C)Düzen/Bul  D)Düzen/Git

 

7.Çalışma sayfasına SAYFA NUMARASI eklemek için hangi menüden hangi komut kullanılır?

A)Düzen/Sayfa Numaraları   B)Ekle/Simge C)Ekle/Sayfa Numaraları          D)Dosya/Sayfa Numaraları

 

8.Araç çubuklarının görüntülenip veya gizlenmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A)Düzen/Araç Çubukları   B)Araçlar/Araç Çubukları          C)Biçim/Araç Çubukları   D)Görünüm/Araç Çubukları

 

9.Ekle menüsündeki tarih-saat seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Metindeki tarih ve saati değiştirir          B)Metne geçerli tarih saat ekler

C)Metin içindeki tüm tarih ve saati bulur      D)Metin içindeki tüm tarih ve saatleri siler

 

10.İstenilen sayfaya gidebilmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A)Araçlar/Git B)Dosya/Git   C)Düzen/Git   D)Biçim/Git

 

11.Yazılan metnin çıktısını almak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A)Dosya/Yazdır         B)Dosya/Baskı Ön izleme          C)Düzen/Baskı Ön izleme D)Düzen/Yazdır

 

12.Yazılan metnin yazıcıya aktarılmadan önce en son halinin incelenmesini sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A)Dosya/Yazdır         B)Dosya/Baskı Ön izleme     C)Düzen/Baskı Ön izleme      D)Düzen/Yazdır

 

13. Excel’de ekranın alt kısmında bulunan ve göstergecin bulunduğu yere göre bilgi veren çubuğun adı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Formül çubuğu    B)Durum çubuğu      C)Araç çubuğu        D)Standart araç çubuğu

 

14. Excel’de ekranın üst kısmında bulunan ve hücrenin içeriğini gösteren çubuğun adı   aşağıdakilerden hangisidir?

A)Formül çubuğu    B)Durum çubuğu     C)Araç çubuğu         D)Standart araç çubuğu

 

15. Excel’de formüllerin başına hangi sembol kullanılır?

A)  –                      B)  /                      C)  =                     D)  %

 

16. Aşağıdakilerden hangisi Dosya mönüsünde yapılmaz?

A)Hücre içindeki değerlerin silinmesi             B)Yeni dosya açma   C)Dosya kaydetme             D)Çıkış

 

 

17. Yinele ve Geri Al komutları hangi mönü içinde yer alır?

A)Ekle                             B)Düzen                C)Veri                    D)Araçlar

 

18. Bul, Değiştir ve Git komutları hangi mönü içinde yer alır?

A)Veri                             B)Düzen                C)Görünüm              D)Dosya

 

19. Excel’de bir grafik çizmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A)Dosya/Grafik        B)Düzen/Grafik         C)Ekle/Grafik         D)Biçim/Grafik

 

20. Seçilen alandaki bilgileri sıralamayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A)Veri/Sırala           B)Biçim/Sırala C)Düzen/Sırala         D)Ekle/Sırala

 

21. Bir tablo içindeki ifadelerin karşılaştırılarak sonucuna göre işlem yapılabilmesini sağlayan işlev komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A)Eğer                  B)Ortalama              C)Değil                   D)Veya

 

22. Standart araç çubuğunda yer alan otomatik toplam araç simgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) +                     B) /                       C) Σ                      D) %

 

23. A1 hücresinden D15 hücresine kadar olan alandaki tüm sayıların toplamını bulan formül aşağıdakilerden hangisidir?

A)=Ortalama(A1:D15)         B)=A1+D15             C)=Topla(A1:D15)       D)= Topla(A1;D15)

 

24. D2 hücresinde bir öğrencinin ortalama notu yazılıdır. Eğer bu not 50’den küçükse KALDI; 50’den büyük ya da eşitse GEÇTİ bilgisini yazan formül aşağıdakilerden hangisidir?

A)=EĞER(D2<50; “GEÇTİ”; “KALDI”)                   B)=EĞER(D2<50; “KALDI”; “GEÇTİ”)

C)=EĞER(D2>50; “KALDI”; “GEÇTİ”)                   D)=EĞER(D2>51; “GEÇTİ”; “KALDI”)

 

25. Access’te aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?

a) Çizim yapılabilir     b) çizim, metin, slâyt gösterisi yapılabilir

c) slâyt gösterisi yapılabilir     d) veri kaydı tutulabilir

 

26. Access için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Slâyt gösterisi hazırlanabilir b) Veri kaydı tutulabilir c) Rapor alınabilir d) Dışarıya veri gönderilebilir

 

27- Hangisi Access’te veri türü değildir?

a) Metin          b) Evet-hayır   c) Tarih-saat    d) Resim

 

28. Aşağıdakilerden hangisi Access’te veri tablosu nesnelerinden değildir?

a) Sorgu          b) Tablo          c) Dizayn        d) Form

 

29. Sorgular niçin yapılır?

a) Grafiksel öğeleri kullanmak için    b) Belirli özelliklere göre seçim yapabilmek için

c) Tabloları denetlemek için               d) Hiçbiri

 

30. Access’te veri girişi yapabilmek için pratik olarak veri tabanı hangi alanda hazırlanır?

a) Raporlarda  b) Tablolarda  c) Modüllerde d) Makrolarda

Cevaplar:

1-b 2-d 3-a 4-d 5-d 6-c 7-c 8-d 9-b 10-c

11-a 12-b 13-b 14-a 15-c 16-a 17-b 18-b 19-c 20-a

21-a 22-c 23-c 24-b 25-d 26-a 27-d 28-c 29-b 30-b

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir