Microsoft Excel İpuçları

Excelde  Sorun Çözme Ve İpuçları

Soru 1 : Excel’de çalışırken belgelerimin belirli aralıklarla otomatik olarak kaydedilmesi için ne yapmalıyım?

Araçlar menüsünden Eklentiler komutunu çalıştırıp, ekrana gelen diyalog kutusundan Otomatik Kaydet seçeneğini işaretleyiniz ve Tamam düğmesine basınız. Artık Araçlar menüsünü açtığınızda Otomatik Kaydet seçeneğinin eklendiğini göreceksiniz. Bu komutun üstüne gelip tıklandığında ekrana otomatik kaydetme ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecektir. Otomatik kaydetme aralığı ile çeşitli seçenekler buradan ayarlanabilir.

Soru 2 :  Bir hücreye yazdığım rakamlar bazen ondalık kesir basamaklı, bazen TL eklenmiş olarak görünüyor. Bazen de yazdıklarım tarihe dönüşüyor. Bunun nedeni nedir?

Bunun nedeni, seçtiğiniz hücrelerin biçiminin kullanma amacınızdan farklı biçimlenmiş olması. Bu durumu düzeltmek için, hücre veya hücreleri seçip, sağ fare tuşu ile üzerine tıklayıp Hücreleri Biçimlendir komutuna tıklayın. Karşınıza gelen diyalog kutusunun Sayı sekmesindeki listede, Genel, Sayı, Para Birimi, Tarih, Saat gibi seçenekler göreceksiniz. Bunlar hücrenin biçimini belirler. Bu diyalog kutusunun sağındaki pencere içinde ise bu biçimlerin farklı türleri yer alır. Her birinin üzerine geldiğinizde açıklaması diyalog kutusunun üzerinde görünür, ama bir örnek vererek konuyu daha iyi açıklayalım: Hücreye yazdığımız rakamın ondalık kesirden sonra iki hanesinin görünmesini istiyorsak, Hücreleri Biçimlendir diyalog kutusunda Sayı seçeneğini seçin; Ondalık Basamak Sayısı kısmına 2 yazın. Excel ondalık kesrini nokta (.) olarak gösterir. Buradaki 1000 Ayracı Kullan seçeneğini işaretlerseniz, rakam sondan itibaren üçer hanede bir nokta (,) ile ayrılacaktır (örneğin 345000, 345,000.00 olarak gösterilir).

Soru  3 : Para birimi girdiğim hücrelerde hep TL çıkıyor. Bazen para birimi olarak ABD doları da ($) kullanıyoruz. Hücre biçimlerini kendim belirleyemez miyim?

Para birimini Windows belirler. Bunu Denetim Masasının, Bölgesel Ayarlar bölümü, Para Birimi bölmesinden değiştirebilirsiniz. Ancak yapacağınız değişiklik tüm belgelerinizi etkiler. Bazı hesap tablolarında TL, bazılarında $ işareti kullanacaksanız, Excel size hücreleri özel olarak biçimleme seçeneği sunar. Özel biçimlemek istediğiniz hücreleri seçip üzerlerine sağ fare tuşu ile tıklayın ve Hücreleri Biçimlendir seçeneğinden Sayı komutunu çalıştırın. Karşınıza gelen diyalog kutusunun Sayı  bölmesine girip listeden İsteğe Uyarlanmış’ı  seçin. Tür  kısmının altındaki listede bazı hazır rakam biçimlerini göreceksiniz. Bunlardan sizin için uygun olanını seçin. Örneğin seçtiğiniz hücrede 3455 yazıyorsa ve listeden #.##0,00 seçeneğini işaretlemişseniz, gerçek rakam 3.455,00 olarak görünecektir. Rakamınızın nasıl görüneceğini diyalog kutusunun Örnek  kısmında görebilirsiniz. Son olarak Tür kısmında görünen biçimin sonuna bir boşluk bırakıp $ işaretini yazın. Tamam düğmesine tıkladığınızda hücrede 3.455,00 $ yazdığını göreceksiniz.

Soru 4 :  Excel’i her açtığımda yazıtipi, üstbilgi ve altbilgi alanları, kenar boşlukları, kılavuz çizgileri kendiliğinden ayarlı olarak geliyor. Bu değerleri değiştiremez miyim?

Bu ayarların bazılarını Araçlar menüsünden Seçenekler komutu verildiğinde açılan diyalog kutusunun çeşitli bölümlerinden değiştirebilirsiniz, ancak hepsini değil. Bunun daha değişik bir yolu var: Excel’de yeni bir kitap açın ve yazıtipinden, altbilgi ve üstbilgi alanlarına, kenar boşluklarından kılavuz çizgilerinin görünüp görünmeyeceğine göre herşeyi istediğiniz gibi düzenleyin. Sonra bu kitabı Excel programınızın bulunduğu klasörün altındaki XLStart klasörüne KİTAP.XLT adıyla kaydedin. Artık Excel’i her açtığınızda kendi belirlediğiniz  değerlerle karşılaşacaksınız.

Soru 5 :  Excel’de ondalık ayıracı olarak belirlenen nokta (.), binlik hane ayıracı virgül (,) işaretleri ile gösterilir. Ayıraçları değiştirmek istersem ne yapmalıyım?

Bunları Windows belirler. Ondalık ayıracının virgül, binlik basamak ayıracının nokta olmasını istiyorsanız, Windows‘da Denetim Masasında, Bölgesel Ayarlar bölümünden Sayı seçeneğinden ayarlayabilirsiniz.

Soru 6 :  Bazı düğmeleri araç çubuklarında bulamıyorum. Bu düğmeleri nereden bulabilirim?

Araç çubuklarında gözükmeyen düğmeleri görebilmeniz için, herhangi bir araç çubuğuna sağ fare tuşu ile tıklayıp Özelleştir komutunu çalıştırıp, her bir kategoriyi seçtiğinizde, yan tarafta kullanabileceğiniz düğmeleri göreceksiniz. Bu düğmelerin üzerine tıkladığınızda, diyalog kutusu üzerinde açıklamaları belirecektir. Bu düğmeleri fare ile araç çubuğuna sürükleyip bırakarak gözükmelerini sağlayabilirsiniz.

Soru 7 :   Aç komutunu  verdiğimde istediğim bir klasörün çıkması için ne yapmalıyım?

Excel ile hazırladığınız belgeleri belirli bir klasör altında tutuyorsanız, Dosya menüsünden, Aç komutuyla karşınıza istediğiniz klasörün çıkmasını istiyorsanız, Araçlar menüsünden, Seçenekler seçeneğini seçip, Genel bölmesine girin. “Varsayılan dosya yeri” bölmesine Dosya Aç komutu ile açılmasını istediğiniz klasörün yolunu yazınız.

Soru 8 :   Hücrelerde formüller kullanarak hesaplama yaptırıyorum. Bulunan değerleri başka sayfaların başka hücrelerinde kullanmanın pratik yolu nedir?

Hesaplamaları başka hücrelerde kullanacaksanız kopyalayıp yapıştırarak bu işlemi yapamazsınız, çünkü formülde hücre adresleri yeni hücrenin konumuna göre değişir; yani değerler değil formül kopyalanır. Yapılması gereken formülü değil hücre adresini kopyalamaktır. Sayfa1’in A1 hücresinde bulunan bir değeri, başka bir sayfadaki başka bir hücreye kopyalarken =Sayfa1!A1 formülünü kullanmanız gerekir. Bunun kolay yolu ise, kaynak alınacak hücrelere bir ad vermektir. Örneğin, Sayfa1’in A1 hücresini seçip Ekle menüsünden Ad seçeneğinden, Tanımla komutunu çalıştırırsanız, karşınıza Ad Tanımla diyalog kutusu çıkar. Çalışma kitabındaki adlar kısmına bir ad girin. Burada sözcükler arasında boşluk bırakmamaya dikkat edin. Tamam düğmesine tıkladığınızda o hücrenin bir ismi olur. Artık o çalışma kitabının herhangi bir sayfasında herhangi bir hücreye verdiğiniz ismi yazdığınızda, orijinal hücredeki değer görünecektir.

Soru 9 :  Excel’de formüller kullandığımda, hücrelerde çıkan hata mesajlarının anlamı nedir?

#SAYI/0! Formülünüz bir sayıyı sıfıra bölmeye veya bölme işlemi için boş bir hücreye göndermeye çalışıyor.

#AD? Formül, çalışma tablosunda bulunmayan bir alan adına başvuru yapıyor. Hücrelerinizi adlandırdıysanız, yazım yanlışı yapmış ta olabilirsiniz.

#YOK! Formülde hücre başvurularını bağımsız değişkenlerden ayırmak için virgül veya noktalı virgül kullanmanız gereken yerlerde boşluk kullandığınızı gösterir.

#SAYI!  Formülünüzde bir sayı ile ilgili bir sorunla karşılaştığınızı gösterir. Bu, Excel formülünde yanlış türde bir bağımsız değişken veya hesaplama sonucu, çalışma sayfasında görüntülenemeyecek kadar büyük veya küçük bir değer olabilir.

#REF! Excel, geçersiz bir hücre başvurusu ile karşılaştığında belirir. Bu, formül içinde başvurulmuş bir hücreyi sildiğinizde veya üzerine başka bir hücre yapıştırdığınızda olabilir.

#DEĞER! Bir formülde yanlış türde bir bağımsız değişken, yanlış tür bir işlem kullandığınızda veya metin girişi içeren hücrelere başvuru yapan matematik işlemler yapmaya kalkıştığınızda belirir.

Soru 10 : Excel’de seçili bir sütunu başka bir sütuna nasıl taşırım?

Excel’de belirli bir hücre alanını seçtiyseniz, bu alanın etrafında bir çizgi oluşur. Fare imlecini bu çizginin üzerine getirdiğinizde, imleç ok işareti halini alır. Bu imleçle bir hücre alanını boş bir alana sürükleyip bırakabilirsiniz. Böylece veriler bir alandan başka bir alana taşınmış olur. Ama sürüklediğiniz alan dolu ise, buradaki verilerin silineceği uyarısı ekrana gelir. Bu işlemi yaparken Shift tuşunu basılı tutarsanız, seçili alan kopyalanır. Burada sürüklediğiniz alan dolu ise, buradaki verilerin silineceği uyarısı ekrana gelir. Aynı işlemi (Ctrl+Shift) tuşlarına basarak gerçekleştirirseniz, taşıma yaptığınız alanda yeni bir sütun oluşur ve komşu hücrelerdeki veriler bozulmadan verileriniz araya girer.

Soru 11 :   Elimde pound, galon gibi metrik sistemde kullanılmayan birimler cinsinden değerler var. Bunları Excel’de metrik sisteme dönüştürebilir miyim?

Önce Araçlar menüsünden Eklentiler komutu ile çıkan diyalog kutusundan Çözümleme Araç Paketi’ni işaretleyip bu modülün yüklenmesini sağlamalısınız. Bu işlem tamamlandıktan sonra ÇEVİR fonksiyonunu kullanarak birimleri dönüştürebilirsiniz. Aşağıda sırasıyla libreyi kilograma, litreyi galona, watt’ı beygirgücüne dönüştürmek için verilen 3 örnek fonksiyona bakabilirsiniz. Bunlarda rakam yerine hücre adresi yazarsanız o hücredeki rakama göre işlem yapılır. Diğer birimlerin nasıl kullanılacağını Excel Yardım dosyalarında ÇEVİR sözcüğünü aratarak bulabilirsiniz.

=ÇEVİR(1; “lbm”; “kg”)

=ÇEVİR(C12; “lt”; “gal”)

=ÇEVİR(30; “w”; “h”)

Soru 12 :   Hücreyi Metnin boyutuna göre tam olarak ayarlamak için ne yapmalıyım?

Excel’de yazdığınız bir metni, yazıldığı hücreye tam uymasını sağlamak için Biçim menüsünden, Sütun seçeneğinden, En Uygun Genişlik komutunu kullanabilirsiniz. Bu işlemin kolay yolu, metni girdikten sonra fare imlecini hücrenin bulunduğu sütunun başlığına götürüp, sağ hücre sınırı üzerine çift tıklamaktır. Aynı şey satırlar için de geçerlidir.

Soru 13 :  Bazı işlemleri hızlı yapabilmek için kullanabileceğim tuş kombinasyonları nelerdir?

Bir hücrenin içeriğini bir alttaki hücreye kopyalamak istiyorsanız, alt hücreye gidip (Ctrl+ ” ) tuşlarına basınız. Aynı formülü aynı anda birden fazla hücreye girmek için, hücrelerin tümünü seçin, formülü yazın ve (Ctrl+Enter) tuşuna basın. Büyük bir veri alanını fare ile kaydırarak seçmek yerine bir anda geniş bir seçili alan oluşturabilmek için (Ctrl+ * ) tuşlarına basmanız yeterli. Excel sizin için büyük bir alanı seçecektir.

Soru 14 :   Excel’de hazırladığım bir tabloyu Word’e nasıl aktarabilirim?

Bunun üç yolu var: Basit Yapıştırma,  Gömme, ve Bağlama. Basit yapıştırma hesap tablosunun sadece bir görüntüsünü yapıştırır. Excel’de hesap tablosunu açıp yapacağınız değişiklikler, Word’e yapıştırılmış tabloya yansımaz. Gömme işleminde ise, Excel tablosunda yapacağınız değişiklikler Word’e yapıştırılmış tabloya yansımaz, ancak Word’deki tablo üzerine çift tıkladığınızda, tablo ile birlikte Word’ün araç çubuğu ve menüleri Excel’inki gibi olur ve tablo üzerinde gerekli değişiklikler yapılabilir. Gömme işlemi için şu adımları izlemelisiniz,

·          Excel’deki tabloyu seçip (Ctrl+ C ) tuşlarıyla kopyalayınız.

·          Word’e geçip, Düzen menüsünden, Özel Yapıştır komutunu çalıştırınız.

·          Açılan diyalog kutusunda Yapıştır  ve Microsoft Excel Çalışma Sayfası Nesne’yi seçip, Tamam düğmesine tıklayınız.

Bağlama işlemi ise Excel’deki tabloda sonradan yaptığınız değişikliklerin, Word’e yapıştırdığınız tabloya yansımasını sağlar. Bağlama işlemi için şu adımları izlemelisiniz.

·          Excel’deki tabloyu seçip (Ctrl+C) tuşlarıyla kopyalayınız.

·          Word’e geçip, Düzen menüsünden, Özel Yapıştır komutunu çalıştırınız.

·          Açılan diyalog kutusunda Bağ Yapıştır ve Biçimlendirilmiş Metin’i seçip Tamam düğmesine tıklayınız.

·          Excel’deki bilgileriniz üzerinde yapacağınız değişiklikler Word’deki tablonuz üzerine de otomatik yansıyacaktır.

Soru 15 : Excel’de girdiğim verileri bir form halinde düzenlemek, bu forma yeni veriler girmek ve istediğim verileri aratmak için ne yapmalıyım?

Bir veritabanının tümünü seçip Veri menüsünden Form komutunu seçerseniz, karşınıza bir form kutusu gelecektir. Bu formu gerçek bir veritabanı formu olarak kullanabilirsiniz. Yeni komutunu seçerek ilgili alanlara yeni veriler eklerseniz, bunlar Excel tablonuzda en alt satıra eklenecektir. Bu şekilde büyük bir veritabanı oluşturduysanız, Ölçüt komutuna tıklayarak istediğiniz gibi arama yaptırabilirsiniz.

Soru 16 :  Bazı tablolarımız, sayfayı yatay konuma getirsem bile sayfaya sığmıyor. Ne yapmalıyız?

Önce araç çubuğundaki Sayfa Önizleme düğmesine basarak sayfanın baskıdan önceki görünümüne geçin. Üstteki Kenar Boşluğu düğmesine basınız. Hücrelerin ve sayfanın sınırlarını çekiştirerek hem hücrelere sığmayan metinleri düzeltebilir, hem de sayfada yazılabilecek alanın boyutlarını genişletebilirsiniz. Tablonuz bir sayfaya yine sığmıyorsa Ayarla düğmesine basınız. Karşınıza sayfa yapısını ve diğer sayfa ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecek. Burada sayfanın yatay dikey ayarlarını yapabileceğiniz gibi, Sığdır seçeneğini işaretleyerek, tablonuzu enine ve boyuna kaç sayfaya sığdırmak istediğinizi belirleyebilirsiniz. Gerekirse Küçültme/Büyütme alanına yüzde cinsinden değerler girerek tablonuzu büyütüp küçültebilirsiniz. Bu işlemler hücreleri ve yazıtipini uygun boyutlarsa getirecektir. Tabii fazla uzun bir tablo hazırlamışsanız, bunu tek sayfaya sığdırmak, yazıların okunamayacak kadar küçülmesine yol açacaktır.

Soru 17 :  Bazen sütun başlıklarını birden fazla satıra yaymam gerekiyor. Bir hücrenin içinde birden fazla satır kullanmanın yolu nedir?

Sütun başlıklarınızın birinci satırda yer aldığını varsayalım. Satırın başındaki satır numarasına bir kere tıklayın ve tüm satırı seçili duruma getirin. Biçim menüsünden Hücreler komutunu çalıştırın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusundan Hizalama bölümüne gidin. Bu bölümde de hücre içerisindeki metnin yatay ve dikey olarak nasıl yerleştirileceği ayarlanabilir. Bunun hemen yanındaki Metni Kaydır seçeneğini aktif hale getirirseniz, hücre içerisinde istediğiniz kadar satır kullanabilirsiniz. Excel hücre içerisindeki satırları otomatik olarak bir alta kaydırır. Eğer satırı istediğiniz yerde alta geçirmek istiyorsanız hücre içerisinde satırı yazarken Enter yerine (Alt+Enter) tuşlarını kullanarak satırı bir alta kaydırabilirsiniz.

Soru 18 : Excel’de hazırladığım tabloyu bir Word belgesine, Word tablolarına benzer bir şekilde yapıştırmak için ne yapmalıyım?

Tabloyu Excel’de seçip (Ctrl+C) tuşlarına basıp, daha sonra Word belgesine geçip, Düzen menüsünden ÖzelYapıştır  komutunu çalıştırınız. Türü kısmında Biçimlendirilmiş Metin’i seçip Tamam düğmesine basınız.

Soru 19 :   Word’de hazırladığım bir tablo var ise bunu Excel’e kes/yapıştır yöntemi ile biçimi bozulmadan nasıl aktarabilirim?

Bunun için o tablonun Word’ün tablo yaratma fonksiyonları ile değil, aralarına sekme (Tab) verilerek hazırlanmış olması gerekir. Bu sekmeler, Excel’de verinin bir sağdaki hücreye yazılacağını belirtir.

Soru 20 : Tablomuza yazdığım bazı rakamların en yakın tam sayıya yuvarlanmasını istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim?

Bunun için Excel’in YUVARLA fonksiyonundan yararlanabilirsiniz. Ancak, fonksiyonlar verilerin bulunduğu hücrelerde kullanılamazlar; yoksa fonksiyon döngüye girer. Bu yüzden, bir sütuna sayıları girdiyseniz, yanındaki sütuna YUVARLA fonksiyonu ile yuvarlatılmış hallerini yazmalısınız. Sonra gerekirse gerçek rakamların bulunduğu sütunu seçip, sağ fare menüsünden Gizle komutu ile bu sütunu gizleyebilirsiniz.

Soru 21 : Bir hücrenin değeri örneğin 50’den fazla ise 50 yazılması, az ise gerçek değerin yazılmasını istiyoruz. Bunu nasıl başarabiliriz?

Bunu Excel’in EĞER fonksiyonunu kullanarak yapabilirsiniz. Örnek olarak C1 ve D1 sütunlarında yazan değerleri toplayıp E1 sütununa yazıyor iseniz, istediğiniz E1 sütunundaki değerin 50’den fazla olması durumunda buraya 50 yazılması olduğuna göre E1 hücresinde EĞER formülü kullanmanız gerekir. Burada yazmanız gereken formül:  EĞER((C1+D1)>50,50, C1+D1).

Soru 22 :  Excel tablomda dikine başlıklar kullanmak için ne yapmalıyım?

Başlığın yer aldığı hücreyi seçip, üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp Hücreleri Biçimlendir komutunu çalıştırınız. Hizalama bölmesine geçip Yönelendirme kısmından dikine başlık biçimini seçip, Tamam düğmesine tıklayınız.

Soru 23 :  Bir sayının Romen rakamları ile görünmesini sağlamak için ne yapmalıyım?

ROMEN() formülünü kullanabilirsiniz. B2 hücresinde 1997 sayısının olduğunu varsayalım. Eğer A2 hücresinde bu sayıyı Romen rakamı ile görmek istiyorsanız, yapacağınız gereken şey A2 hücresine ROMEN(B2) formülünü girmektir.

Soru 24 :  Hesap tabloma bir hücrenin değerini artırıp azaltacak düğmeler eklemek için ne yapmalıyım?

Kadırma Çubuğu özelliğini kullanabilirsiniz. Bu düğmeyi kullanmak için herhangi bir hücreye herhangi bir değer girin. Formlar araç çubuğundan Kaydırma Çubuğu aracının düğmesine basıp, farenizi kullanarak hesap tablosunda istediğiniz yere istediğiniz boyutta bir kaydırma çubuğu çiziniz. Kaydırma Çubuğu üzerine sağ fare tuşuyla basarak, Denetim Biçimlendir  komutunu çalıştırıp, Denetim sekmesinde Hücre Bağlantısı bölmesinde sayının etkileyeceği adresi giriniz. Bu diyalog kutusundan ayrıca hücrenin alabileceği minimum ve maksimum değerleri, artış miktarını ayarlayabilirsiniz.

Soru  25 : Kendi araç çubuğumu yaratmak istersem ne yapmalıyım?

Kendi araç çubuğunuzu yaratmak isterseniz,

·          Görünüm menüsünden Araç Çubukları komutunu seçiniz.

·          Özelleştir ‘i seçip Yeni düğmesine basınız.

·          Araç Çubuğu Adı kutusuna “Benimki” yazıp Tamam düğmesine basınız. Ekranda boş bir araç çubuğu belirecektir.

·          Kategoriler listesinden istediğiniz düğmeleri seçip beliren araç çubuklarının üstüne fare ile sürükleyiniz.

·          Kapat düğmesine bastığınız zaman kendi oluşturduğunuz araç çubuğunu ekranda istediğiniz bir yere sürükleyip, istediğiniz düğmeyi kullanabilirsiniz.

Eğer yarattığınız araç çubuğunu silmek isterseniz Görünüm menüsünden Araç Çubukları seçeneğinden Özelleştir’I seçip “Benimki” araç çubuğunu işaretlemeli ve  Sil düğmesine basmalısınız.

klavye kestİrmelerİ

Hareket :

Ok Yönünde Bir Hücre Hareket Etmek = Ok Tuşları

İşaretli Alanı Bir Hücre Genişletme = (Shift+Ok Tuşları)

Veri Alanının Sınırına Kadar Yukarı Gitme = (Ctrl+Yukarı Ok)

Veri Alanının Sınırına Kadar Aşağı Gitme = (Ctrl+Aşağı Ok)

Hücreler Arası Hareket = (Tab)

Satırın Başına Gitme = (Home)

İşaretli Alanı Satırın Başına Kadar Genişletme = (Shift+Home)

Sayfanın Başına Gitme = (Ctrl +Home)

İşaretli Alanı Sayfanın Başına Kadar Genişletme = (Ctrl+Shift+Home)

Sağ Alt Köşedeki Hücreye Gitme = (Ctrl+End)

İşaretli Alanı Sayfanın Son Hücresine Kadar Genişletme = (Ctrl+Shift+End)

Tüm Sütunu İşaretler = (Ctrl+Ara Çubuğu)

Tüm Satırı İşaretler = (Shift+Ara Çubuğu)

Tüm Sayfayı İşaretleme = (Ctrl+B)

Bir Ekran Aşağıya Gitme = Page Down

Bir Ekran Yukarı Gitme = Page Up

Bir Ekran Sağa Gitme = (Alt+Page Down)

Bir Ekran Sola Gitme = (Alt+Page Up)

Dosyadaki Bir Sonraki Sayfaya Gitme = (Ctrl+Page Down)

Dosyadaki Bir Önceki Sayfaya Gitme = (Ctrl+Page Up)

İşaretli Alanı Bir Ekran Aşağı Genişletme = (Shift+Page Down)

İşaretli Alanı Bir Ekran Yukarı Genişletme = (Shift+Page Up)

Objeleri Saklamak ve Görüntülemek =(Ctrl+6)

Standart Araç Çubuğunu Göstermek ve Saklamak = (Ctrl+7)

Kolondaki Değerler Arasından Seçme = (Alt + Aşağı Ok)

Hücre İşlemleri :

İşaretli Alanı Kesme = (Ctrl+X)

İşaretli Alanı Kopyalama = (Ctrl+C)

İşaretli Alanı Yapıştırma = (Ctrl+V)

İşaretli Alanda Formülleri ve Verileri Silme = Del

Boş Hücre Ekleme = (Ctrl+Shift+ +)

İşaretli Alanı Silme = (Ctrl+ -)

Son Yapılan İşlemi Tekrar Eder = F4

Son Yapılan İşlemi Geri Alır = (Ctrl+Z)

İşlev Sihirbazını Görüntüleme = (Shift+F3)

Ad Tanımlama = (Ctrl+F3)

Otomatik Toplam Formülünü Ekleme = (Alt+ =)

Tarih Girmek = (Ctrl+;)

Zaman Girmek = (Ctrl+Shift+:)

İşaretli Alanda Aşağı Doğru Hareket Etmek = Enter

İşaretli Alanda Yukarı Doğru Hareket Etmek = (Shift+Enter)

Hücreyi ve Formül Çubuğunu Aktif Duruma Getirir  = F2

Formülü Başlatma = “=”

Program İçi İşlemleri :

Bir Sonraki Uygulamayı Çağırma = (Alt+Esc)

Bir Önceki Uygulamayı Çağırmak = (Alt+Shift+Esc)

Bir Sonraki Aktif Görevi Çağırmak = (Alt+Tab)

Bir Önceki Aktif Görevi Çağırmak = (Alt+Shift+Tab)

Başlangıç Menüsünü Görüntülemek = (Ctrl+Esc)

Pencereyi Kapatmak = (Ctrl+F4)

Pencere Boyutunu Eski Konumuna Getirme = (Ctrl+F5)

Bir Sonraki Pencereyi Çağırma = (Ctrl+F6)

Bir Önceki Pencereyi Çağırma = (Ctrl+Shift+F6)

Pencereyi Minimum Boyutuna Getirme = (Ctrl+F9)

Pencereyi Maksimum Boyutuna Getirme = (Ctrl+F10)

Fonksiyon Tuşları :

Yardım çalıştırmak = F1

Konuyla İlgili Yardım Çağırmak = (Shift+F1)

Formül Çubuğunu Aktif Yapmak = F2

Hücre Notu Diyalog Kutusunu Görüntülemek = (Shift+F2)

Formüle Bir Ad Yapıştırma = F3

İşlev Sihirbazını Görüntülemek = (Shift+F3)

Ad Tanımla Kutusunu Görüntülemek = (Ctrl+F3)

Ad Yarat Kutusunu Görüntülemek = (Ctrl+Shift+F3)

Son İşlemi Tekrarlama = F4

Git Komutunu İşletme = F5

Bir Sonraki Paneli Çağırma = F6

Yazım Kontrolü = F7

Geniş Modunu Açma = F8

Ekle Modunu Açma = (Shift+F8)

Açık Tüm Dosyalardaki, Bütün Sayfaları Yeniden Hesaplama = F9

Menü Çubuğunu Aktif Yapma = F10

Yeni Bir Grafik Sayfası Ekleme = F11

Farklı Kaydet = F12

Kaydet = (Shift+F12)

Dosya Aç = (Ctrl+F12)

Yazdır = (Ctrl+Shift+F12)

Başka Programlar İle Veri Transferi

Programlar arası veri değişimi mümkündür. Excel şu veri ve yazı dosyalarından veri alabilir.

Microsoft Excel Dosyaları                           Metin Dosyaları

Lotus 1-2-3                                       Quattro Pro

Microsoft Works 2.0                        dBase

Microsoft Excel 4.0 Makroları                     Microsoft Excel 4.0 Grafikleri

Microsoft Excel 4.0 Çalışma Kitapları                   Çalışma Sayfaları

Çalışma Alanı                                               Şablonlar

Eklentiler                                           Ara Çubukları

SYLK Dosyaları                                           Veri Takas Biçimi

Yedekleme Dosyaları                                  HTML Belgeleri

Başka bir programdan veri veya yazı dosyası almak için,

·          Dosyadan menüsünden Aç komutunu seçiniz

·          Dosya Adı kutusuna açmak istediğiniz dosyanın adını ve uzantısını yazınız veya Dosya Türü liste kutusundan dosya biçimini seçiniz ve Dosya Adı kutusundan dosyayı seçiniz.

·          Dosyayı açmak için Aç veya Enter tuşuna basınız,

·          Eğer bir veri dosyası aldıysanız dosya ekranınızda Excel biçiminde görünür ve siz bu tablonun biçimini değiştirebilirsiniz. Eğer bir yazı dosyası aldı iseniz, dosyadaki yazıları Excel Çalışma Tablosu hücrelerine dönüştürmenize yardımcı olacak Metin Alma Sihirbazı ekrana gelir.

Excel veri ve yazı dosyalarını aşağıdaki biçimlerde ihraç edebilirsiniz,

Excel Çalışma Kitabı    Excel Şablonu

Biçimli Metin (Boşlukla Ayrılmış)    Metin (Sekmeyle Ayrılmış)

Microsoft Excel 5.0/95 Çalışma Kitabı      Microsoft Excel 97 & 5.0/95 Çalışma Kitabı

CSV (Virgülle Ayrılmış)        Microsoft Excel 4.0 Çalışma Sayfası

Microsoft Excel 3.0 Çalışma Sayfası         Microsoft Excel 2.1 Çalışma Sayfası

Microsoft Excel 4.0 Çalışma Kitabı           WK4 (1-2-3)

WK3,FM3 (1-2-3)         WK3 (1-2-3)

WK1,FMT (1-2-3)         WK1,ALL (1,2,3)

WK1 (1,2,3)                  WKS (1-2-3)

WQ1 (Quattro Pro/DOS)     DBF 4 (dBase IV)

DBF 3 (dBase III)          DBF 2 (dBase II)

Metin (Macintosh)         Metin (OS/2 veya MS-DOS)

CSV (Macintosh)          CSV (OS/2 veya MS-DOS)

DIF (Veri Takas Biçimi)      SYLK (Simgesel Bağlantı)

Microsoft Excel Eklentisi

Bir Excel veri veya yazı dosyasını başka bir biçimde kullanılacak şekilde ihraç etmek için,

·          Dosya menüsünden Farklı Kaydet komutunu seçiniz,

·          Farklı Kaydet kutusunda istenilen dosya biçimini seçiniz,

·          Dosya Adı kutusuna istediğiniz ismi veriniz. Dosya Türü liste kutusundan dosya biçimini seçiniz,

·          Kaydet veya Enter tuşuna basınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir