Microsoft Excel Formüller

FORMÜLLER
Formül oluşturmada kullanılan operatörler:
+ – / * Toplama, çıkarma, bölme, çarpma
% sayıyı yüze böler. Ör: 20% Sonuç 0,2
= < > Eşit, küçük, büyük
<= >= <> Küçük yada eşit, Büyük yada eşit, Eşit değil.
&  Birleştirme Ör: A1&B1 Sonuç AB
$ Formülleri sabitlemek için kullanılır
Fomülde $ işareti konulması istenen ifadenin üstündeyken F4 tuşuna basılırsa bu işaret konur. Bunun kaldırılması için de aynı tuş kullanılır.
İşlem Öncelik Sırası: Ardı ardına yapılması gereken seri matematiksel işlemler varsa, bir kural olarak bunların
belirli bir sıra dahilinde  olması gerekir. Buna göre işlemlerin öncelikleri sırası ile aşağıda verilmiştir:
1.Parantez “( )”
2.Yüzde “%”
3.Kuvvet (üs) “^”
4.Çarpma ve Bölme “*, /”
5.Toplama ve Çıkartma “+, -“
Excel’de yapilan tablolar içerisinde formül kullanarak hesaplamalar yaptirilabilir. Bir hücreye formül
girerken sunlara dikkat etmek gerekir :
Formüller = isareti ile baslar.
Formül yazarken bosluk verilmez. (formülde tirnak içi metin geçiyorsa bu metinde verilebilir)
Formülde açilan parantez sayisi kadar kapatilan parantez bulunmalidir.
Formül yazarken sabit sayilar, hücre adlari ve bölge adlari kullanilabilir.
FORMÜLLER VE AÇIKLAMALARI
ADRES = Bir başvuruyu, çalışma sayfasındaki tek bir hücreye metin olarak verir
ALANSAY = Bir başvurudaki alan sayısını verir
ALTTOPLAM = Bir listedeki ya da veritabanındaki bir alt toplamı verir
ARA = Bir vektördeki veya dizideki değerleri arar
AŞAĞIYUVARLA = Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar
AY = Bir seri numarasını aya dönüştürür
AZALANBAKİYE = Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, sabit azalan bakiye yön-temini kullanarak verir
BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY = Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane değer bulunduğunu sayar
BAĞ_DEĞ_SAY = Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane sayı bulunduğunu sayar
BASIKLIK = Bir veri kümesinin basıklığını verir
BİLGİ = Geçerli işletim ortamı hakkında bilgi verir
BİRLEŞTİR = Pek çok metin öğesini bir metin öğesi olarak birleştirir
BOŞLUKSAY = Bir aralık içindeki boş hücreleri sayar
BUGÜN = Bugünün tarihini seri numarasına dönüştürür
BUL = Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlıdır)
BÜYÜKHARF = Metni büyük harfe dönüştürür
ÇARPIM = Bağımsız değişkenlerini çarpar
ÇARPINIM = Bir sayının çarpınımını verir
DAKİKA = Bir seri numarasını dakikaya dönüştürür
DEĞİŞTİR = Metnin içindeki karakterleri değiştirir
DÜŞEYARA = Bir dizinin ilk sütununa bakar ve bir hücrenin değerini vermek için satır boyunca hareket eder
EĞER = Gerçekleştirilecek bir mantıksal sınama belirtir
EĞERSAY = Bir aralık içindeki, belli bir ölçütü karşılayan, boş olmayan hücreleri sayar
ELEMAN = Değerler listesinden bir değer seçer
ETOPLA = Belirli bir ölçütle belirlenen hücreleri ekler
TOPLA.ÇARPIM=Çok koşullu toplama için en ideal formülüdür
İNDİS = Başvurudan veya diziden bir değer seçmek için, bir dizin kullanır
KIRP = Metindeki boşlukları kaldırır
KÖPRÜ = Bir ağ sunucusunda, intranette/Internet’te depolanan bir belgeyi açan bir kısayol ya da atlama yaratır
KÜÇÜKHARF = Metni küçük harfe dönüştürür
MAK = Bir bağımsız değişkenler listesindeki en büyük değeri verir
MİN = Bir bağımsız değişkenler listesindeki en küçük değeri verir
KÜÇÜK = Bir sütun aralığında bulunan en küçük 1.2.3.sayıyı bulur
NSAT = Bir sayının, tamsayı durumuna gelecek şekilde, fazlalıklarını atar
ORTALAMA = Bağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir
SATIR = Bir başvurunun satır sayısını verir
SATIRSAY = Bir başvurudaki satırların sayısını verir
SÜTUN = Bir başvurunun sütun sayısını verir
SÜTUNSAY = Bir başvurudaki sütunların sayısını verir
ŞİMDİ = Geçerli tarihin ve saatin seri numarasını verir
VE = Bütün bağımsız değişkenleri doğruysa, DOĞRU verir
VSEÇÇARP = Kayıtların belli bir alanında bulunan, bir veritabanındaki ölçütlerle eşleşen değer-leri çarpar
VSEÇORT = Seçili veritabanı girdilerinin ortalamasını verir
VSEÇSAY = Bir veritabanında sayı içeren hücreleri sayar
VSEÇSAYDOLU = Bir veritabanındaki boş olmayan hücreleri sayar
VSEÇTOPLA = Kayıtların alan sütununda bulunan, ölçütle eşleşen sayıları toplar
YADA = Bağımsız değişkenlerden herhangi birisi DOĞRU ise, DOĞRU verir
YATAYARA = Bir dizinin en üst satırına bakar ve belirtilen hücrenin değerini verir
YAZIM.DÜZENİ =Karışık yazılan yazıları yazım düzeni ile yazar
YİNELE = Metni, verilen sayıda defa yineler
YUKARIYUVARLA = Bir sayıyı daha büyük sayıya doğru, sıfırdan ıraksayarak yuvarlar
YUVARLA = Bir sayıyı, belirtilen basamak sayısına yuvarlar
LİRA = Belirtilen hücreyi lirali ifade etmek için kullanilir.
TAMSAYI = Sayilarin ondalik kismini atip tam sayisini almak için kullanilir.
DOLAYLI = bir hücrenin başvurusunu formulü değiştirmeden değiştirir.
FORMÜL SABİTLEME
=($A$1+$B1)”$” dolar işareti kullanabileceğiniz gibi alternatif olarak formül içindeki aralığa bir isim tanımlayıp,
o ismi formül içinde kullanabilirsiniz. Örneğin A1:A100 aralığını seçip Ekle-ad-tanımla dan “alan” ismini tanımladığınızı
farzedelim. Bu durumda formülünüzü şöyle yazmalısınız. =ETOPLA(alan;…..) gibi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir