PHP ile MySQL birlikte kullanmak 2

Temel PHP Veritabanı Yönetim Sistemi (DBMS):

Bir veri tabanı yönetim sistemi gibi PHPMyAdmin gibi bir sistem veritabanı kontrol etmenizi sağlar. Birçok kez, her bir değişim için web tasarımcısı aramak zorunda kalmadan kendi web sayfasında unsurları kontrol etmek isteyen bir müşteri için basit bir DBMS olması güzel. Aksine onları tüm PHPMyAdmin erişim sağlayarak daha temel bir DBMS kullanılabilir. Burada indirmek ve kullanmak bir fonksiyonel, basit bir PHP DBMS. Basitçe, kaynak kodunu görüntülemek üstündeki değişkenleri değiştirmek ve web sunucunuza yükleyin. Birisi sayfa boyunca yanılmak ve veritabanı düzenlemek için mümkün değildir bu nedenle etrafında bir güvenlik bit komut dosyası koyarak öneririz. Teknik olarak, tek bir tablo düzenlemeleri gibi sadece bir tablo yönetim sistemi ancak dosyayı çoğaltmak ve veritabanındaki her tablo için kullanabilirsiniz. Bu aynı zamanda bir İçerik Yönetim Sistemi (CMS) denir.

Web Sayfası MySQL Veri gösterimi:

MySQL veritabanı Veri gösteriliyor tabii ki bizim istediğimiz sonuç. Aşağıda, birden fazla satır ya da tek bir satır göstermek için iki farklı ama benzer işlevleri vardır. Bir öğe gösteren tek bir satır veya giriş olacağını ise birden fazla satır gösterilen öğeleri veya girişlerin bir listesini gösterir. Bu yöntem kullanılabilir ve internet üzerinden sonsuz şekillerde kullanılır.

Çalışmak ya da bu işlevler için bunu bir MySQL veritabanı ve tablo satırları ile kurulum ve kullanıcı bilgileri bilmek gerekir.

MySQL veritabanı için uygun bağlantı kurulması, iki fonksiyonları için gereklidir.Ilk bağlantı, kullanıcı kimlik doğrulaması altında MySQL web sayfa bağlantıları PHP fonksiyon mysql_connect kullanılarak yapılır. Sonraki veritabanı, bu bağlantı için etkin bir veritabanı ayarlar PHP işlevi mysql_select_db kullanılarak yapılır soran olacak tablo tuttuğu seçilir.

<?
$databasename='database_name'; // veritabanı adı
$tablename='table_name'; // tablo adı
$mysqladd='localhost'; // MySQL Server adresi- genelde localhost dur veya Sunucu IP adresi olur
$mysqluser='MySQL_username'; // Sizin MySQL kullanıcı adınız
$mysqlpass='MySQL_password'; // Sizin MySQL Şifreniz

//MYSQL BAĞLANTISI
$link=mysql_connect($mysqladd,$mysqluser,$mysqlpass) or die('Database Error: ' . mysql_error());

//VERİTABANI BAĞLANTISI
mysql_select_db($databasename, $link) or die('Could not connect to table: ' . mysql_error());
?>

Sonraki veritabanı ve MySQL $ sonuç $ sonuçları dizi yapı sorgulama. Aşağıda, bu hatları inşa yapıldı mysql_query row (s) içeren bir dizi sonuç olarak adlandırılır.

Olası Yöntem 1 Çoklu Sonuçlar:
Bu tablodan tüm satırları ve alanları dönecektir. PHP dosyasını buradan indirin.

<?
$results=array();
$sql="SELECT * FROM `".$tablename."`";
$result = mysql_query($sql, $link) or die('Error: ' . mysql_error());
while($a_row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) array_push($results, $a_row);
?>

Yöntem 2 Tek Sonuç:

Http://www.mydomain.com/single.php?id=5:  gibi bir URL kullanmak istiyorsunuz. PHP dosyasını buradan indirin.

<?
$results=array();
$sql="SELECT * FROM `".$tablename."` WHERE `id`=".$_REQUEST[id]." LIMIT 1";
$result = mysql_query($sql, $link) or die('Error: ' . mysql_error());
while($a_row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) array_push($results, $a_row);
?>

MySQL SELECT:
SELECT deyiminin bir veritabanından veri seçmek için kullanılır.
* Tüm alanlar istediğiniz gösterir. Sorgunuzla sadece tek bir alan dönmek için bir alan adı ile değiştirme.

"SELECT field_name_1 FROM table_name"

Ayrıca, virgül, sadece Sorgunuzla belirli alanları dönmek için alan adlarını ayırabilirsiniz.

SELECT field_name_1,field_name_2,field_name_3 FROM table_name

Sadece komut dosyası için gereken seçerek alanları alt sunucusu tarafından kullanılan bellek tutmak yardımcı olabilir. Aksi takdirde PHP, gerçekten ihtiyacınız olan alanları daha büyük olabilir tüm satır unutmamalıyız.

Sonuçları filtrelemek için sadece bazı satırları döndürmek isterseniz, WHERE deyimi kullanabilirsiniz.

SELECT * FROM table_name WHERE field_name1='what ever'

Bu bildiri, sadece ‘ne bugüne kadar’ field_name1 değeri satırlar dönerdi. VE / VEYA operatörleri sorguda ekleyerek filtreler daha karmaşık yapabilirsiniz WHERE.

SELECT * FROM table_name WHERE field_name1='what ever' OR id < '5'

Sonuçları belirli bir sıraya göre sipariş etmek için ORDER BY deyimini kullanır ASC veya DESC sıralama için bir yön seçmek için kullanılabilir.

SELECT * FROM table_name ORDER BY field_name1 ASC

Sonuçları çok büyük değildir bu yüzden binlerce satır ile büyük bir tablo sonuçlarına ilişkin bir limit gerekir. Belli bir sayısı sınırlamak için tek bir değer gerekiyor, ancak belirli bir satır başlatın ve sonra sınırlamak isterseniz iki değerler virgülle ayrılmış verebilir. LIMIT 5,20 satır 6 ve 20 sonuçlar verebilir, satır 1 LIMIT 0,10 başlar ve 10 sonuçlar verir.

SELECT * FROM `table_name` WHERE `field_name1`='what ever' ORDER BY `field_name` DESC LIMIT 50

Not: tilde karakterler alan eklenir ve tablo adları adı boşluk vardır. Değeri boşluklar halinde tek tırnak değerler etrafında eklenir. Büyük harf gibi önemli değildir, ancak metin farklılaşması için kullanılan ” select ‘,’ azalan ‘, ya da operatörler.

Web Browser $results gösteriliyor:
Olası Yöntem 1 Çoklu Sonuçlar:
Aşağıdaki kod field_name1 ayrı bir sayfaya tek bir öğeyi görüntülemek için bir bağlantı olarak sıralanmış bir listede sonuçları görüntüler.

<?
if(count($results)){ //IF THERE ARE RESULTS
	//DISPLAY THE RESULTS
	foreach($results as $r){
		echo('<li><a href="single.php?id='.$r[id].'">'.$r[field_name1].'</a>');
		echo(' -- '.$r[field_name2].' -- '.$r[field_name3].'<br><br>');
	}
}else{
	echo('Sorry - no results found');
}
?>

Yöntem 2 Tek Sonuç: Tek sonuçlar sadece dizi $ sonuçları tek bir satır içerir dışında birden fazla sonuç aynı [0] ilk ve tek satır olarak. Birden çok sonuçları da bu tür sonuçlar $ gibi diğer potansiyel dizileri içeren [1] ve $ sonuçları [2]. sonuçları doları [0] [alan_adı] sonuçlarında ilk satır için alan_adı değere erişir.

<?
if(count($results)){
  echo('<a href="single.php?id='.$results[0][id].'">'.$results[0][field_name1].'</a>');
  echo('<br> '.$results[0][field_name2].' <br> '.$results[0][field_name3]);
}else{
	echo('Sorry - no result found');
}
?>

Ders 1 : PHP ile MySQL birlikte kullanmak

Ders 2 : PHP ile MySQL birlikte kullanmak 2

PHP ile MySQL birlikte kullanmak

PHP ve PHPMyAdmin ile MySQL Eğitimi – PHP ile MySQL kullanmak

Bu ders yeni başlayan web tasarımcısı için PHP ile MySQL kullanmaya başlaması için bazı temel bilgi ve araçları vermek için tasarlanmıştır. Bu ders, web sayfaları üzerinde MySQL veri görüntüleme başlatmak için PHPMyAdmin derssi, MySQL tablo için basit bir İçerik Yönetim Sistemi ve dosya şablonları içerir.

Amaç:
MySQL veri online mağaza için web geliştiricileri çoğunluğu tarafından kullanılıyor. Bloglar, forumlar, resimler, filmler, arama motoru bilgisi, kullanıcı hesap bilgilerini ve hatta tüm web siteleri saklanır ve MySQL kullanılarak erişilir.

Kurulum:
Bir web sunucusu üzerine MySQL kurulumu hakkında bilgi için : http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/installation-overview.html

Veritabanı ve Kullanıcı Ayarları:
MySQL veri veritabanları ile ana yapısı başlar. Veritabanları MySQL içinde veri saklama kutuları. Kullanıcılar onları, okuma, yazma, ya da veritabanı silmek sağlayan bir veritabanı izinleri verilir. Her bir veritabanı içinde, o veritabanı için veri tutmak tabloları belirli bir sayıdır. Veritabanları oluşturma ve kullanıcıların bu atama sadece yüksek düzeyde izinlere sahip kullanıcılar tarafından yapılır. Network Solutions veya GoDaddy gibi bir 3. parti bilgisayar kullanarak yapıyorsanız, MySQL veritabanı ve kullanıcılar kurma hosting kontrol paneli üzerinden yapılır. Ayrıntılı bilgi için hosting şirketi arayın.

Kısa PHPMyAdmin Öğrenimi:
Bir kere, bir MySQL veritabanı ve, genellikle bir PHPMyAdmin kontrol paneli için bir bağlantı ya da URL verilmiştir kullanıcı hesabı kurulumu var. Bu MySQL veritabanını yönetmek için olanak sağlayan bir GUI. MySQL için mevcut diğer GUIlerdir ama PHPMyAdmin farkla en popüler.

Size verilen URL gittiğinizde, kullanıcı adı ve şifre koymak için istenecektir. Bazı servis sağlayıcılar bunları ana hosting hesabı kullanıcı adı ve şifre aynı ama bu MySQL kullanıcı adı ve şifrenizi diğer şifreler farklı olabilir olacaktır.

Oturum açtıktan sonra, PHPMyAdmin ekranı aşağıda gösterildiği gibi görünür. Bu ekran çalışan PHPMyAdmin sürümüne göre farklılık gösterebilir. Yeni veritabanları oluşturmak için görüntü izni ile MySQL tablo oluşturmak ve yönetmek başlamak için mevcut veri tabanlarının listeden seçmeniz gerekir, böylece genellikle ayarlı değil.

Veritabanı veri eklemeye başlamak için bir tablo oluşturmanız gerekir. En iyi sonuçlar için tablo adını tüm küçük harf boşluk olmalıdır. Sözcükleri ayırmak için kullanın ve altında puan “_”. örneğin my_table_name. Bu örnek için 5 alan testi denilen veritabanı içinde my_new_table olarak adlandırılan bir tablo yaratacaktır.

Go tıkladığınızda yeni bir tablo oluşturmak için doldurmanız gereken bir form ile yeni bir tablo oluşturma sayfa getirilecektir. Her alan, alan türü, boyutu, ismi, ve daha tanımlayacaktır bu sayfada uygulanan seçenekler vardır:

Alan alanın adıdır bu boşluk olmaması halinde ve en iyi sonuçlar için alanlar için kullanılan çizgi olmalıdır. örneğin my_field_name.
Tür – bu alanda içinde saklanabilir veri türüdür varsayılan VARCHAR. Http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/data-types.html olacak MySQL veri türleri hakkında daha fazla öğrenebilirsiniz
Uzunluk / Değerler – posta kodu için yani 5 uzunluğunda olabilir genellikle alanında izin verilen karakter sayısı.
Harmanlama – alan için karakter kümesi genellikle bu değildir ve varsayılan tablo için otomatik olarak kullanılır.
Öznitelikler – alan için ayarlanabilir özel nitelikleri – Bu tüm alan türleri için geçerli değildir ve bu öğretici gerekli değildir.
Boş – çoğu kullanıcı için önemli değil, boş ve boş olmayan arasında bir seçim.
Standart alan için varsayılan değerdir – örneğin eğer hiçbir değeri burada istenen varsayılan vereceğini verilir yerleştirilmek üzere bir posta kodu istiyorsa.
Ekstra – auto_increment için çok kullanışlıdır ve çoğu kullanıcı her tablo için kullandığınız alanları değeri seçin. Bu sadece tek bir tanımlayıcı kullanarak belirli bir satır için çağrıda böylece her satır için benzersiz bir kimliği atamak için en yaygın olarak kullanılır. Alan bu tür otomatik olarak devreye ilk değer genellikle 0, sonraki vb, 2, 3, sonra 1 olurdu
Primer – hem indeksi ve benzersiz.
Ana Sayfa – MySQL, daha hızlı, bu konuda ilgili tüm verileri bulmanıza olanak sağlar bağlayıcı bir sekme gibi bir indeks alanı.
Benzersiz – benzersiz bir alanda, başka bir satır bulunmaz, satır bir değer olan bir alandır. Bir girişim, bu satır için yinelenen bir değer ile bir satır eklemek için yapılan bir hata döndürülür.
Fulltext – Bu nadiren kullanılır ama http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/fulltext-search.html az okunabilir.
Alanlar için parametreleri geri kalanı kapsamında değildir ve çoğu veritabanı tabloları için kullanılmaz.

Bu örnek için birkaç yaygın olarak kullanılan alanlar yaratacaktır. Bu alan adları yeni bir tablo için gerekli, fakat bu sistemi kullanmak için nasıl temel bir fikir vermek. “Id” alanında şiddetle tavsiye edilir ve bu yazının sonunda kullanılan araç ve yöntemleri kullanarak planlıyorsanız gereklidir:

id – Bu yaygın olarak kullanılan bir alan adı ve bu tablodaki satır için benzersiz kimliği ifade eder. Bu verilere hızlı erişim için veri bir satır belirlemenize yardımcı olacaktır. Tipi INT bu alanın değeri bir tamsayı olduğunu belirtmek için ayarlanır. 6 haneli (999999 bu alan için en yüksek değeri olurdu ama uzunluğu her zaman daha sonra değişmiş olabilir) üzerinden gitmek için bu tablonun kimlikleri niyetinde değildir uzunluğu 6 ayarlanır. Bu alan bizim temel alan ve edecektir auto_increment olacaktır.
adı bu satır vermek adı olacaktır. Kullanıcı bilgileri gibi insanlar hakkında bilgi depolamak olsaydı burada bir kişi adı olacaktır. Ayrıca, bir konu ya da bir şey isim olabilir. VARCHAR veri kümesi burada ya da tablo veya veritabanı tarafından tanımlanan karakter olacak karışık bir türüdür gösterir. Uzun süre genellikle bir kişi ismi veya benzeri için yeterli veriler sonunda 100 karakter görüntülendiği olurdu site olarak aynı olması saklanan verilerin karakter kümesini isterim.
short_info – Bu bir kişi biyo için bir baş hattı olabilir ve biz bir VARCHAR alan için maksimum uzunluğu 255 karakter atanmış. MySQL ile nispeten hızlı bir şekilde aranır, çünkü VARCHAR alanları kullanılacak alanın iyi bir türüdür.
tanımı – çoğu açıklama alanları, bol miktarda veri saklamak için izin (metin veya blob alanları) artık. Bu alan metin sayfaları olabilir.
modifiye – satırın son değişiklik yapıldığı zaman takip satır çeşit zaman damgası var iyi. MM: damgası YYYY-AA-GG SS SS formatında. Bu alan, satır oluşturulduğunda güncellemek için ayarlanır ve her zaman satır güncellenir.

Başarılı bir tablo oluşturmak ve PHPMyAdmin istenen işlemi gerçekleştirmek için oluşturulan kodunu görüntülemek Kaydet’i tıklatın.Kod bakarak bir MySQL sorgusu sözdizimi temel bir anlayış almak için başlar.

Sonra üst gezinti size verilen ek seçenekler bir tablo oluşturduk. Her sayfada yeni sekme üzerine tıkladığınızda ne yaptığını takip etmek için bir bakış.

Browse– Tablonuzun girdileri göz (Eğer varsa) ve bu girişlerini düzenlemek ya da silmek için izin verir.
Structure – sadece yukarıda oluşturduğumuz bu tablo alanları yönetmenize olanak sağlar. Tablo alanları ekleyebilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz.
SQL – SQL sayfa giriş sql komutlarını yeteneği verir ve PHPMyAdmin yoluyla onları çalıştırmak.
Search – tabloda sonuçları arar gerçekleştirin Aramanıza uyan satırları döner.
Insert – tabloya bir satır ekleyin.
Export – tablo veri yedekleme / İhracat.
Import – tablonuzun bir yedeğini alın.
Operations – tablonun genel yapısını değiştirme ya da tablo çoğaltma gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
Empty – sifresiz sadece tablo yapısını terk tablodaki tüm satırları.
Drop – tüm tabloyu siler.

 

Ders 1 : PHP ile MySQL birlikte kullanmak

Ders 2 : PHP ile MySQL birlikte kullanmak 2