Php Dersleri – 7 Array

<?php
  $model1 = "Mercedes";
  $model2 = "Opel";
  $model3 = "BMW";
  $model4 = "Peugeot";
?>


<?php
  // 1. Yol
  $modeller = array("Mercedes","Opel","BMW","Peugeot");

  // 2. Yol
  $modeller[0] = "Mercedes";
  $modeller[1] = "Opel";
  $modeller[2] = "BMW";
  $modeller[3] = "Peugeot";
?><?php
  // 1. Yol
  $puanlar = array(
   "Cem" => 10,
   "Ilknur" => 15,
   "Zulkikar" => 22,
   "ILker" => 32,
  );

  // 2. Yol
  $puanlar["Akin"] = 56;
  $puanlar["Hasim"] = 45;
  $puanlar["Ebru"] = 88;
  $puanlar["Mehtap"] = 82;

?>
<?php

  $aileler = array(
   "Eliçaliskan" => array("Murat","Çigdem","Esra"),
   "Keçecioglu" => array("Yavuz","Mustafa")
  );

  echo $aileler["Eliçaliskan"][0] . ",
   Eliçaliskan ailesinin bir üyesidir.";

?>

Php Dersleri – 6 Switch Case

<?php
  $secim = 3;

  switch( $secim )
  {
   case 1:
     echo "Benim sayim 1!";
     break;
   case 2:
     echo "Benim sayim 2!";
     break;
   case 3:
     echo "Benim sayim 3!";
     break;
   default:
     echo "Benim sayim 1, 2 veya 3 degil!";
  }
?><?php
  $kimin = "Ali";

  switch( $kimin )
  {
   case "Ali":
     echo "Ali'nin";
     break;
   case "Hasan":
     echo "Hasan'in";
     break;
   default:
     echo "Kimsenin degil!";
  }
?>

Php Dersleri – 5 If Else

<?php
  $islem = 2 + 2;

  if ( $islem == 4 ) {
   echo "2 + 2, 4 eder!";
  }
?><?php
  $benim_sayim = 5;

  if ( $benim_sayim == 4 )
   echo "Benim sayim 4!";
  else
   echo "Benim sayim 4'ten farkli!";
?><?php
  $sayi_tut = 6;

  if ( $sayi_tut < 5 )
   echo "Sayim 5'den küçük!";
  elseif ( $sayi_tut > 5 )
   echo "Sayim 5'den büyük!";
  else
   echo "Sayim 5!";
?>

Php Dersleri – 4 İşleçler

Aritmetik İşlemler

Operator 

Açıklama 

+ Toplama
Çıkarma
* Çarpma
/ Bölme
% Mod (bölümünden kalan)
++ Arttırma (1 ekleme)
Azaltma (1 eksiltme)

Görev İşlemleri

Operator 

Örnek 

Açıklama 

= x = y Eşitlik
+= x += y x, y ile toplamına eşit
-= x -= y x, y den farkına eşit
*= x *= y x, y ile çarpımıdır
/= x /= y x, y ile bölümüdür

 

Karşılaştırma İşlemleri

Operator 

Açıklama 

Örnek 

== Eşittir 5 == 8 YANLIŞTIR
!= Eşit değildir 5 != 8 DOĞRUDUR
<> Eşit değildir 5 <> 8 DOĞRUDUR
> Büyüktür 5 > 8 YANLIŞTIR
< Küçüktür 5 < 8 DOĞRUDUR
>= Büyük eşittir 5 >= 8 YANLIŞTIR
<= Küçük eşittir 5 <= 8 DOĞRUDUR

 

Mantıksal İşlemler

Operator 

Açıklama 

Örnek 

&& VE x = 6, y = 3 ise

( x < 10 && y > 1 )

DOĞRUDUR

|| VEYA x = 6, y = 3 ise

( x == 5 || y == 5 )

YANLIŞTIR

! DEĞİLSE x = 6, y = 3 ise

( !( x == y ) )

DOĞRUDUR