C++ Örnekleri 61 – Class

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

class deneme{
       private:
           int x;

       public:
          void fonk1(int no);
          int fonk2();     
   }a,b;

   void deneme::fonk1(int no){
      x=no;
      }

   int deneme::fonk2(){
     return x;
     }

main(){

    a.fonk1(5);
    b.fonk1(20);

    cout << a.fonk2() << endl;
    cout << b.fonk2();

    getch();
    system ("PAUSE");

    }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir