C++ – File Sınıfı

File Sınıfı: Bir dosyayı açıp içini görüntüleyen sınıf

#include <iostream.h>
#include <stdlib.h>

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef int BOOL;

class File {
public:
	File();
	File(const char *filename, const char *mode);
	void Type();
	BOOL Open(const char *filename, const char *mode);

	FILE *f ;
};
File ::File()
{
	f = NULL;
}File :: File(const char *filename, const char *mode)
{
	f = fopen(filename, mode);

	if ( f == NULL){
		fprintf(stderr, "cannot openn");
		exit(1);
	}
}

void File :: Type()
{
	fseek( f, 0, SEEK_SET);

	int ch;

	while ((ch = fgetc(f)) != EOF)
		putchar(ch);
}

BOOL File :: Open(const char*filename, const char *mode)
{
	return ((f = fopen(filename, mode)) != NULL);
}

int main(void)
{
	File x("text1.cpp","r");
	File y("c:\autoexec.bat","r");

	x.Type();
	y.Type();
 system("PAUSE");
	return 0;
}


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir