C++ Örnekleri 88 – Fonksiyonların Aşırı Yüklenmesi

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

// aşırı yükleme için prototip tanımlanıyor
// mutlak değer örneği

// negatif degerleri pozitife çeviriyoruz

int mutlakdeger(int x){
  if(x<0)
  return x*-1;
  else
  return x;
  }

float mutlakdeger(float y){
  if(y<0.0)
  return y*-1.0;
  else
  return y;
   }

main(){

    int tamsayi,gercelsayi;
    int x=-100;
    float y=-5.436;

    tamsayi=mutlakdeger(x);
    cout << x << " sayisinin mutlak degeri : " << tamsayi << endl;

    gercelsayi=mutlakdeger(y);
    cout << y << " sayisinin mutlak degeri : " << gercelsayi;

    getch();
    return 0;
    }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir