C++ Örnekleri 85 – Bellek Yönetimi

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

class telefon{
   char isim[20];
   char numara[20];
   public:
       void ata(char *is,char *num){
         strcpy(isim,is);
         strcpy(numara,num);
         }
       int goster(){
         cout << isim << " : " << numara;
         }
   };

main(){
    telefon *p;
    p=new telefon;

    p->ata("Ozan","0532422");
    p->goster();

    getch();
    return 0;
    }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir