C++ Örnekleri 84 – Bellek Yönetimi

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

class dinamik{
   int x,y;
   public:
       void ata(int sayi1,int sayi2){
         x=sayi1;
         y=sayi2;
         }
       int carp(){
         return x*y;
         }
   };

main(){
    dinamik ob;   
    ob.ata(5,6);

    cout << "Carpimlari: " << ob.carp();

    getch();
    return 0;
    }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir