C++ Örnekleri 81 – Nesne İşaretçileri

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

class deneme{
   int x;
   public:
       deneme(int n){
            x=n;
            }
       int goster(){
         return x;
         }
   
   };

main(){
    deneme a[5]=(3,4,5,7,8);
    int i;
    deneme *p; // nesne dizimizi p ye atıyoruz
    p=a;
    
    for(i=0;i<5;i++){
            cout << p->goster() << endl;
            p++;            
            }
    getch();
    return 0;
    }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir