C++ Örnekleri 80 – Nesne Dizileri

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

class nesnedizisi{
   int x;
   public:
       void ata(int n){
         x=n;
         }
       int goster(){
         return x;
         }
   };

main(){
    int i;
    nesnedizisi abc[5];
    for(i=0;i<5;i++)
    abc[i].ata(i);
    
    for(i=0;i<5;i++)
    cout << abc[i].goster() << endl;
       
    getch();
    return 0;
    }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir