C++ Örnekleri 78 – Arkadaş (Friend) Fonksiyonlar

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

class kamyon;
class araba{
   int hiz;
     public:
         araba(int h){
             hiz=h;
              }
         friend int ark(araba a, kamyon k);
   };

class kamyon{
   int hiz;
   public:
       kamyon(int h){
            hiz=h;
            }
      friend int ark(araba a, kamyon k);
   };

 int ark(araba a, kamyon k){
    return a.hiz-k.hiz;
    }

main(){
    int t;   
    araba ob1(60);
    kamyon ob2(90);

    
    cout << "araba ve kamyon karsilastiriliyor.n";
    t=ark(ob1,ob2);
    if(t<0)
    cout << "kamyon daha hizli.n";
    else if (t==0)
    cout << "hizlari esit.n";
    else
    cout << "araba daha hizli.n";
       
    
    getch();
    return 0;
    }

One thought to “C++ Örnekleri 78 – Arkadaş (Friend) Fonksiyonlar”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir