C++ Örnekleri 76 – Arkadaş (Friend) Fonksiyonlar

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

class deneme{
   int n,d;
       public:
           deneme(int i,int j){
                n=i;
                d=j;
                }
       friend int fonk (deneme a);
};

int fonk(deneme a){
  if(!(a.n%a.d))
  return 1;
  else
  return 0;
  }    
  
main(){
    deneme ob1(8,4);
    deneme ob2(7,3);
    
    if(fonk(ob1))
    cout << "tam katidir.n";
    else 
    cout << "tam kati degildir";
    
    if(fonk(ob2))
    cout << "tam katidir";
    else 
    cout << "tam kati degildir.";
    
    getch();
    return 0;
    }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir