C++ Örnekleri 75 – Arkadaş (Friend) Fonksiyonlar

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

class deneme{
   int a;
      public:
         friend int fonk (deneme n);         
         //yapıcı fonksiyonumuz:
         deneme(){
              a=10;
              }
}test;

int fonk (deneme n){
  return test.a;
  }

main(){
    cout << fonk(test);
    getch();
    return 0;
    }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir