C++ Örnekleri 74 – Nesne Döndürmek

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

class deneme{
   char s[20];
   public:
       void ata (char *str){
         strcpy(s,str);
         }         
         int goster(){
           cout << s;
           }
}ob;

deneme fonk(){
    char s[20];
    deneme str;
    cout << "bir katar giriniz";
    cin >> s;
    
    str.ata(s);
    return str;
    }


main(){
    
    ob=fonk();
    ob.goster();
    
    getch();
    return 0;
    }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir