C++ Örnekleri 72 – Fonksiyonlarda Nesne Aktarmak

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

class deneme{
   int i;
   public:
       deneme(int n){
            i=n;            
            }            
            int goster(){
              return i;
              }
};

int kare(deneme a){
  return a.goster()*a.goster();
  }

main(){
    deneme x(5);
    deneme y(7);
    
    cout << kare(x) << endl << kare(y);
    
    getch();
    return 0;
    }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir