C++ Örnekleri 71 – Fonksiyonlara Nesne Atamak

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

class deneme{
   int a,b;
   public:
       void ata(int x,int y){
         a=x;
         b=y;
         }
       void goster(){
         cout << a << " " << b << endl;
         }
}ob1,ob2;

main(){
    ob1.ata(30,40);
    ob2=ob1;

    ob1.goster();
    ob2.goster();

    getch();
    return 0;
    }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir