C++ Örnekleri 70 – Class (Sınıf) Örnekleri

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

   class kutuphane{
      char kitapadi[20];
      char yazar[20];
      int kitapadeti;

      public:
          void sakla(char *ka,char *y, int sa){

            strcpy(kitapadi,ka);
            strcpy(yazar,y);
            kitapadeti=sa;
            }
          void goster(){
            cout << "Kitap Adi : " << kitapadi << endl;
            cout << "Yazar Adi : " << yazar << endl;
            cout << "Kitabin Sayisi : " << kitapadeti << endl << endl;
            }
       }ob1,ob2,ob3;

main(){
    ob1.sakla("kitap1","yazar1",3);
    ob2.sakla("kitap2","yazar3",5);
    ob3.sakla("kitap3","yazar4",19);

    ob1.goster();
    ob2.goster();
    ob3.goster();

    getch();
    return 0;
    }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir