C++ Örnekleri 65 – Yapıcı ve Yıkıcı Fonksiyonlar

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
// parametre aldırma

class deneme{
   int a,b;
   public:
       deneme(int x,int y){
            a=x;
            b=y;
            }
                        
       void goster(){
             cout << a << endl << b;
          }         
   };

main(){
    
    deneme test(15,45);
    test.goster();
    
    getch();
    return 0;  
    }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir