C++ Örnekleri 58 – Yazma Okuma Arama

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <conio.h>
using namespace std;
void yazma();
void okuma();
void arama();

void yazma()
{
 int no;
 char ad[80],soyad[80];
 ofstream dosya("okul.txt",ios::out|ios::app);
 cout<<"ad :";
 cin>>ad;
 cout<<"soyad :";
 cin>>soyad;
 cout<<"no :";
 cin>>no;
 dosya<<ad<<" "<<soyad<<" "<<no<<"n";
 dosya.close();
}

void okuma()
{
 string line;
 ifstream file("okul.txt",ios::in);
 while(!file.eof())
 {
 getline(file,line);
 cout<<line<<"n";
 }
 file.close();
}    

void arama()
{
  char word[MAX_PATH]={0},str[MAX_PATH]={0};
  int sayac=0;
  ifstream dosyaoku("okul.txt",ios::in);//arama yapılacak dosya ismi
   cout<<"aranilacak kelimeyi girin :";
  cin>>word;
  while(!dosyaoku.eof())
  {
  dosyaoku>>str;
  if(strcmp(word,str)==0) { sayac++;}
  else{}
  }
  if(sayac==0) {cout<<"bulunmadi"<<endl;}
  else {cout<<sayac<<" tane"<<" bulundu - "<<word;}
  dosyaoku.close();
}

int main ()
{
 int opt; char c;
 cout<<"------MENU-------n";
 cout<<"1-) kayit eklemen";
 cout<<"2-) kayitlari okuman";
 cout<<"3-) arama okuman";
 cin>>opt;
 switch(opt)
 {
       case 1: yazma(); break;
       case 2: okuma(); break;
       case 3: arama(); break;
       default: cout<<"hatalı girişn";
 }

 cout<<"nDEVAM(e/h)?";
 cin>>c;
 if(c=='e') {return main();}
 getch();
 return 0;
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir