C++ Örnekleri 57 – Yazma Okuma

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <conio.h>
using namespace std;
void yazma();
void okuma();


void yazma()
{
 int no;
 char ad[80],soyad[80];
 ofstream dosya("okul.txt",ios::out|ios::app);
 cout<<"ad :";
 cin>>ad;
 cout<<"soyad :";
 cin>>soyad;
 cout<<"no :";
 cin>>no;
 dosya<<ad<<" "<<soyad<<" "<<no<<"n";
 dosya.close();
}

void okuma()
{
 string line;
 ifstream file("okul.txt",ios::in);
 while(!file.eof())
 {
 getline(file,line);
 cout<<line<<"n";
 }
 file.close();
}    


int main () 
{
 int opt; char c;
 cout<<"------MENU-------n";
 cout<<"1-) kayit eklemen";
 cout<<"2-) kayitlari okuman";
 cin>>opt;
 switch(opt)
 {
       case 1: yazma(); break;
       case 2: okuma(); break;
       default: cout<<"wrong inputn"; 
 }
 
 cout<<"nDEVAM(e/h)?";
 cin>>c;
 if(c=='e') {return main();}
 getch();
 return 0;
}

One thought to “C++ Örnekleri 57 – Yazma Okuma”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir