C++ Örnekleri 45 – Struct Örneği

// yapısal programlamanın son kısmı (yapısal programlama : ilk 20 ders)
// nesneye yönelik programlamaya geçcez :) (OOP)
// ////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Struct 

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

   struct kisi{       
       char ad[20];
       char soyad[25];
       int yas;
       }
       deneme,deneme2,deneme3; // birden fazla yapı değişkeni de kullanılabilir

main(){

    strcpy(deneme.ad,"Ozan");
    strcpy(deneme.soyad,"Yildirim");
    deneme.yas=29;

    deneme2.yas=34;

    cout << "Adi : " << deneme.ad << "n";
    cout << "Soyadi : " << deneme.soyad << endl;
    cout << "Yasi : " << deneme.yas<< endl;

    cout << "deneme2 nin yasi : " << deneme2.yas;

    getch();
    system ("PAUSE");

    }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir