C++ Örnekleri 41

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

   int usalma (int sayi1, int sayi2);
   
main() { 
       
       int taban,us;
       cout << "taban sayisini giriniz";
       cin >> taban;
       
       cout << "ussu giriniz";
       cin >> us;
       
       cout << usalma (taban,us);       
    
    getch();
    return 0;          
    }  


int usalma (int x, int y)
  {  
  int z,toplam=1;  
  for (z=1;z<=y;z++)  
  toplam=toplam*x;
  return toplam;    
  }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir