C++ Örnekleri 23 – Do While Döngüsü

C++ Örnekleri 23 – Do While Döngüsü

#include <iostream>
using namespace std;

main() {
    
    int altlimit,ustlimit,toplam=0;
    
    cout << "alt limiti giriniz : ";
    cin >> altlimit;
    
    cout << "ust limiti giriniz : ";
    cin >> ustlimit;

      do{
           toplam=toplam+altlimit;
           altlimit++; 
            }
            
            while(altlimit<=ustlimit);
            
            cout << "2 sayi arasindaki sayilarin toplami : " << toplam;
            
            cin >> altlimit;
    }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir