C++ Örnekleri 22 – Do While Döngüsü

C++ Örnekleri 22 – Do While Döngüsü

#include <iostream>
using namespace std;

main() {
    
       int x,y,top;
           
    do{
      cout << "bir sayi giriniz : ";
      cin >> x;
      cout << "bir sayi giriniz : ";
      cin >> y;
      top=x+y;
      cout << "girdiginiz sayi : " << top << "n";
      }
   
    while(x!=0); 
       
   // cin >> x;

   
    }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir