C++ Örnekleri 21 – Do While Döngüsü

C++ Örnekleri 21 – Do While Döngüsü

#include <iostream>

using namespace std;

main() {
    
    int x=5;
    
    do{
      cout << "selam n";
      x++;
      
      }
   // while(x<4);
    while(x<10);
    
    cin >> x;
    
    }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir