C++ Örneği : OTEL RESEPSİYON PROGRAMI

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<iomanip>
using namespace std;

class standart
{
protected:
 int  odaucret ,tvucret ,klimaucreti, gunsayisi ,net, odaservis;
  float topucret;
public:
  
 standart():odaucret(0),tvucret(0),klimaucreti(0),gunsayisi(0),net(0),odaservis(0)   
    {} 
 void ucrethesapla(int od,int tv,int klima,int gun)
 {
  topucret=(od+tv+klima)*gun;   
 }
 void goster()
 {  
  cout<<"standart oda icin toplam odenmesi gereken tutar="<<topucret<<endl;  
    
 }          
    
};
class luks:public standart
{
private : 
float topucret1; 
  
public:
    
  void ucrethesapla1(int oducrt,int tvucrt,int klm,int gnsys,int nt,int odservis)
  {  
 topucret1=(oducrt+tvucrt+klm+nt+odservis)*gnsys ;   
  
  }
  
   void goster1()
   {
   cout<<"luks oda icin toplam odenmesi gereken tutar="<<topucret1<<endl;
   } 
};
int main()
{
standart oda1;
luks oda2; 
int odaucret,tvucret,klimaucreti,gunsayisi,net,odaservis;

  
cout<<"-----------OTEL RESEPSİYON PROGRAMINA HOSGELDINIZ----------"<<endl;
cout<<endl;
cout<<"STANDART ODALAR ICIN"<<endl;
cout<<"Oda ucretini giriniz="<<endl;
cin>>odaucret;
cout<<"tv ucretini giriniz="<<endl;
cin>>tvucret;
cout<<"klima ucretini giriniz="<<endl; 
cin>>klimaucreti;
cout<<"kac gun kalacaksiniz="<<endl;
cin>>gunsayisi;
cout<<"---------------------------"<<endl;
cout<<"luks odalar icin internet ucretini giriniz="<<endl;
cin>>net;
cout<<"luks odalar icin odaservis ucretini giriniz="<<endl;
cin>>odaservis;
  
 oda1.ucrethesapla(odaucret,tvucret,klimaucreti,gunsayisi);    
  oda1.goster();
  oda2.ucrethesapla1(odaucret,tvucret,klimaucreti,gunsayisi ,net,odaservis);
  oda2.goster1();
  
  getch();
  return 0;  
   
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir