C++ Örneği : Öğrenci Takip Programı

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <io.h>
#include <string.h>

struct ogrenci {
char adsoy[30];
char k; //kontrol degiskeni
char tel[15],adres[40],sehir[15],num[10];
}ogrkay;

FILE *dosya;
char cev;
int i,kaysay,say;
char c,ara[10];

void giris()
{
clrscr();
dosya=fopen("kayit.dat","a");
printf("OGRENCI NUMARASI ...:");gets(ogrkay.num);
printf("AD VE SOYAD   ...:");gets(ogrkay.adsoy);
printf("ADRES      ...:");gets(ogrkay.adres);
printf("SEHIR      ...:");gets(ogrkay.sehir);
printf("TELEFON NUMARASI ...:");gets(ogrkay.tel);
printf("GIRILEN BILGILER DOGRU MU ?... E/H");
cev=getch();
if (cev=='E'|| cev=='e') { ogrkay.k='*';
fseek(dosya,filelength(fileno(dosya)),SEEK_SET);
fwrite(&ogrkay,sizeof(struct ogrenci),1,dosya);
flushall();
}
}

void baslik()
{ clrscr();
printf("%-10s%-20s%-25s%-10s%-10snn","NUMARA","AD SOYAD","ADRES","SEHIR","TELEFON");
say=0;
}

void listele()
{ baslik();
kaysay=filelength(fileno(dosya))/sizeof(struct ogrenci);
 for (i=0 ;i<kaysay;i++) {
fseek(dosya,i*sizeof(struct ogrenci),SEEK_SET);
fread(&ogrkay,sizeof(struct ogrenci),1,dosya);
if (ogrkay.k=='*') {
say=say+1;
printf("%-10s",ogrkay.num);
printf("%-20s",ogrkay.adsoy);
printf("%-25s",ogrkay.adres);
printf("%-10s",ogrkay.sehir);
printf("%-10sn",ogrkay.tel);
if (say==20) { printf("BIR SONRAKI SAYFA ICIN BIR TUSA BASIN...");
getch(); baslik();
  }
  }
}
printf("nn LISTELENECEK KAYITLAR SONA ERDI...");
getch();
}

int arama ()
{
clrscr();
printf("ARAMAK ISTEDIGINIZ OGRENCI NUMRASI ...:");gets(ara);
flushall();
 for(i=0 ;i<kaysay;i++) {
fseek(dosya,i*sizeof(struct ogrenci),SEEK_SET);
fread(&ogrkay,sizeof(struct ogrenci),1,dosya);
if (strcmp(ara,ogrkay.num)==0 && ogrkay.k=='*') {
clrscr();
printf("OGRENCI NUMARASI ...:%sn",ogrkay.num);
printf("AD VE SOYAD    ...:%sn",ogrkay.adsoy);
printf("ADRES       ...:%sn",ogrkay.adres);
printf("SEHIR       ...:%sn",ogrkay.sehir);
printf("TELEFON NUMARASI ....:%sn",ogrkay.tel);
printf("nCIKIS YAPMAK ICIN LUTFEN BIR TUSA BASINIZ...");
getch(); return 0;
 }
}
printf("ARANAN KAYIT BULUNAMADI...n");
getch();
return 0;
}


int silme (void)
{
clrscr();
printf("SILINECEK OGRECI NUMARASINI GIRIN...:");gets(ara);
 kaysay=filelength(fileno(dosya))/sizeof(struct ogrenci);
 for (i=0 ;i<kaysay;i++) {
fseek(dosya,i*sizeof(struct ogrenci),SEEK_SET);
fread(&ogrkay,sizeof(struct ogrenci),1,dosya);
 if (strcmp(ara,ogrkay.num)==0 && ogrkay.k=='*') {
clrscr();
printf("OGRENCI NUMARASI ...:%sn",ogrkay.num);
printf("AD VE SOYAD    ...:%sn",ogrkay.adsoy);
printf("ADRES       ...:%sn",ogrkay.adres);
printf("SEHIR       ...:%sn",ogrkay.sehir);
printf("TELEFON NUMARASI ...:%sn",ogrkay.tel);
printf("n SILME ISLEMINI GERCEKLESTIRMEK ISTIYOR MUSUNUZ?... E/H");
cev=getch();
if (cev=='E' || cev=='e'){
ogrkay.k='s';
fseek(dosya,i*sizeof(struct ogrenci),SEEK_SET);
fwrite(&ogrkay,sizeof(struct ogrenci),1,dosya);
 flushall();
 printf("n KAYIT SILME ISLEMI BASARIYLA GERÇEKLESTIRILDI !");getch();
 return 0;
   }
  }
}
printf("SILINECEK KAYIT BULUNAMADI...n");
getch();
return 0;
}int duzelt( void)
{
clrscr();
printf("DUZELTME ISLEMI YAPILACAK OGRENCI NUMARASI...:");gets(ara);
 kaysay=filelength(fileno(dosya))/sizeof(struct ogrenci);
 for (i=0 ;i<kaysay;i++) {
fseek(dosya,i*sizeof(struct ogrenci),SEEK_SET);
fread(&ogrkay,sizeof(struct ogrenci),1,dosya);
 if (strcmp(ara,ogrkay.num)==0 && ogrkay.k=='*') {
   do {
   clrscr();
   printf("1-OGRENCI NUMARASI ...:%sn",ogrkay.num);
   printf("2-AD VE SOYAD   ...:%sn",ogrkay.adsoy);
   printf("3-ADRES      ... :%sn",ogrkay.adres);
   printf("4-SEHIR      ...:%sn",ogrkay.sehir);
   printf("5-TELEFON NUMARASI ...:%sn",ogrkay.tel);
   printf("6-KAYIT ÇIKIS   ...n");

   printf("seçiminiz (1-6):");
   cev=getch();
   printf("n");
   switch (cev) {
   case '1': printf("YENI OGRENCI NUMARASI ...:");gets(ogrkay.num);break;
   case '2': printf("YENI AD VE SOYAD   ...:");gets(ogrkay.adsoy);break;
   case '3': printf("YENI ADRES      ...:");gets(ogrkay.adres);break;
   case '4': printf("YENI SEHIR      ...:");gets(ogrkay.sehir);break;
   case '5': printf("YENI TELEFON NUMARASI ...:");gets(ogrkay.tel);break;
   }
   }while (cev!='6');
   fseek(dosya,i*sizeof(struct ogrenci),SEEK_SET);
   fwrite(&ogrkay,sizeof(struct ogrenci),1,dosya);
   flushall();
   printf("n KAYIT DUZELTME ISLEMI BASARIYLA GERCEKLESTIRILDI !");getch();
   return 0;
   }
  }
  printf("DUZELTILECEK KAYIT BULUNAMADI...n");
  getch();
  return 0;
  }


  void main()
  {
  dosya=fopen("OGRENCI.DAT","r+b");
  if (dosya==NULL) {
  dosya=fopen("OGRENCI.DAT","w+b");
  }
  textbackground(8);textcolor(2);
  do {
   clrscr();
   gotoxy(28,15);printf("<------------------------------->");
   gotoxy(28,17);printf("* 1-BILGI GIRISI        * ");
   gotoxy(28,19);printf("* 2-BILGI ARAMA        * ");
   gotoxy(28,21);printf("* 3-BILGI LISTELEME     * ");
   gotoxy(28,23);printf("* 4-BILGI SILME         * ");
   gotoxy(28,25);printf("* 5-BILGI DUZELTME      * ");
   gotoxy(28,27);printf("* 6-PROGRAMI SONLANDIR * ");
   gotoxy(28,29);printf("<------------------------------->");
   gotoxy(3,50);printf("");
   gotoxy(52,50);printf("SeCiminiz......... (1-6)");
   c=getch();
   if (c=='1') giris();
   if (c=='2') arama();
   if (c=='3') listele();
   if (c=='4') silme();
   if (c=='5') duzelt();
   }while (c!='6');
   fclose(dosya);
   }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir