C dilindeki değişkenler

C dilinde integer(tamsayı) , float(kesirli sayı), char(karakter) türünden değişkenler vardır. integer türünden değişkenle başlayalım.

tamsayı türünden değişkenin tanımlanması aşağıdaki gibidir.

int tamsayi_degisken=10;

Yukarıda yaptığımız işlem kısaca şudur; tamsayi_degisken isminde bir değişken tanımladık. Bunun türü int(tamsayı) ve değeride 10. Aslında aşağıdaki gibi de tanımlanabilir.

int tamsayi_degisken;
tamsayi_degisken=10;

Bu değişkenin değerini ekrana aşapıdaki gibi yazdırabiliriz.

printf(“Degiskenin Degeri : %d”,tamsayi_degisken);

Yukarıdaki kodu açıklamak gerekirse, çift tırnakların dışında tamsayi_degisken adında bir değişken var bunu yazının içine yerleştirmek için bir sembol kullanıyoruz. O sembol de ‘%d’ oluyor. Program sembolün bulunduğu yere otomatik olarak değişkenin değerini yerleştiriyor.

Bu anlaşılmış ise bide bunu deneyin 🙂

int degisken1,degisken1;
degisken1=10;
degisken2=20;
printf(“Degisken 1:%d ve Degisken 2:%d”,degisken1,degisken2);

 

float(ondalık) türden değişkenler oluşturup işlemler yapacağız.

float ondalik_degisken = 0.3;

Float türden değişkenler yukarıdaki gibi tanımlanırlar. Şimdi ekrana nasıl yazdırıldıklarını görelim.

printf(“Ondalik Sayi : %f”,ondalik_degisken);

Görüldüğü gibi ondalik sayıyı ekrana yazdırırken ‘%f’ karakterini kullanıyoruz.

 

 

char(karakter) türünden değişkenlerden bahsedeceğiz. char türünden değişkenler aşağıdaki gibi tanımlanır.

char karakter_degisken = ‘A’;

Yukarıda karakter_degisken isminde bir char değişkeni oluşturduk ve değerini A harfi yaptık.

Şimdi ekrana yazdıralım.

printf(“Alfabenin ilk harfi %c”,karakter_degisken);

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir