C++ Dersleri 6 – Temel Veri Türleri


Programlama yaparken, bizim bilgisayar Kullanıcı hafızasında değişkenleri depolamak, ama bilgisayarda ne tür bu bir basit sayısını saklamak için bellek aynı miktarda işgal için gidiyoruz değil. Beri biz, onları saklamak istediğiniz verileri bir depolamak için daha bilmek içintek bir harf veya çok sayıda ve aynı şekilde yorumlanabilir değildir.

Bizim bilgisayarlarda bellek bayt olarak organize edilmektedir. Bir bayt yönetebilirsiniz bellek minimum tutar C + +. : Bayt veri görece küçük bir miktar tek bir karakter ya da küçük bir tamsayı (genellikle 0 ile 255 arasında bir tamsayı) saklayabilirsiniz. Buna ek olarak, bilgisayar gibi uzun numaraları veya tamsayı olmayan numaraları gibi birçok bayt, gruplandırma gelen daha karmaşık veri türlerini işleyebilirsiniz.

Temel temel veri türlerini bir özetini Sonraki C + +, yanı sıra her biri ile temsil edilebilen değerlerin aralığı olarak:

Name Description Size* Range*
char Character or small integer. 1byte signed: -128 to 127
unsigned: 0 to 255
short int (short) Short Integer. 2bytes signed: -32768 to 32767
unsigned: 0 to 65535
int Integer. 4bytes signed: -2147483648 to 2147483647
unsigned: 0 to 4294967295
long int (long) Long integer. 4bytes signed: -2147483648 to 2147483647
unsigned: 0 to 4294967295
bool Boolean value. It can take one of two values: true or false. 1byte true or false
float Floating point number. 4bytes +/- 3.4e +/- 38 (~7 digits)
double Double precision floating point number. 8bytes +/- 1.7e +/- 308 (~15 digits)
long double Long double precision floating point number. 8bytes +/- 1.7e +/- 308 (~15 digits)
wchar_t Wide character. 2 or 4 bytes 1 wide character

* Boyut ve Range sütunları değerler sistemi programı için derlenmiş bağlıdır. Yukarıda gösterilen değerler çoğu 32-bit sistemler bulundu. Fakat diğer sistemlerde, genel özellikleri bu int sistem mimarisi (bir “kelime”) ve dört tamsayı türleri char, kısa ve uzun int her biri en az bir önceki kadar büyük olmalıdır tarafından önerilen doğal bir boyutu vardır. , karakter her zaman tek bir bayt boyutunda olan. Aynı şey, her biri en az bir önceki kadar çok hassas olarak sağlaması gereken kayan nokta türleri float, double ve long double için de geçerlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir