C++ Dersleri 5 – Tanımlayıcılar


Geçerli bir tanımlayıcı bir veya daha fazla harf, rakam veya karakterleri çizgi (_) bir dizi. Alanlarda ne de noktalama işaretleri veya semboller ne bir tanımlayıcı bir parçası olabilir. Sadece harfler, rakamlar ve tek alt çizgi karakterleri geçerlidir. Buna ek olarak, değişken isimleri daima bir harfle başlamak zorunda. Onlar da bir çizgi karakteri (_) ile başlayabilir, ancak bazı durumlarda bu derleyici özel anahtar kelime veya harici belirteçlerin yanı sıra, her yerde birbirini izleyen iki çizgi karakterler içeren tanımlayıcılar için ayrılmış olabilir. Hiçbir durumda bir rakam ile başlayamaz.

Kendi tanımlayıcıları icat dikkate gereken başka bir kural herhangi bir anahtar kelimenin maç olamaz, C + + ayrılmış anahtar sözcüklerine dil ne derleyici özel olanları.Standart ayrılmış anahtar kelimeler:

asm, auto, bool, break, case, catch, char, class, const, const_cast, continue, default, delete, do, double, dynamic_cast, else, enum, explicit, export, extern, false, float, for, friend, goto, if, inline, int, long, mutable, namespace, new, operator, private, protected, public, register, reinterpret_cast, return, short, signed, sizeof, static, static_cast, struct, switch, template, this, throw, true, try, typedef, typeid, typename, union, unsigned, using, virtual, void, volatile, wchar_t, while

Ayrıca, bazı koşullar altında saklıdır kelimeler, bazı operatörler için alternatif gösterimleri tanımlayıcı olarak kullanılır edemez:

and, and_eq, bitand, bitor, compl, not, not_eq, or, or_eq, xor, xor_eq

Derleyici aynı zamanda bazı ek özel ayrılmış anahtar kelimeler içerebilir.

Çok önemli: C + + dilinde “küçük harf duyarlı” bir dil. Bu büyük harflerle yazılmış bir tanımlayıcı aynı adı taşıyan başka bir eşdeğer değildir ama küçük harflerle yazılmış demektir. Böylece, örneğin, SONUÇ değişken sonucu değişken veya Sonuç değişkeni aynı değildir. Bu üç farklı değişken tanımlayıcılardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir