C++ Dersleri 3 – Yorumlar

Yorumlar derleyici tarafından göz ardı kaynak kod parçalarıdır. Onlar sadece hiçbir şey yapmayın. Amaçları sadece programcı kaynak kodu içinde gömülü notlar ve açıklamalar eklemek için izin.

C + + Yorum eklemek için iki yol:

// line comment
/* block comment */

Satırlık açıklama olarak bilinen Bunlardan birincisi, eğik çizgi işareti (/ /) çifti aynı çizginin sonuna kadar nerede atar her şey. Blok açıklama olarak bilinen ikinci bir, atar / * karakter ve birden fazla satırı da dahil olmak üzere olasılığı ile ilk kez ortaya çıkması, * / karakterleri arasında her şeyi.
Biz ikinci programa yorum ekle:

#include <iostream>
using namespace std;

int main ()
{
  cout << "Hello World! ";     // prints Hello World!
  cout << "I'm a C++ program"; // prints I'm a C++ program
  return 0;
}

One thought to “C++ Dersleri 3 – Yorumlar”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir