Browser Yetenek Dosyası: Browscap.ini

Browser Yetenek Dosyası: Browscap.ini

Windows sistemine kurulu bir Web Sunucu programına (PWS, IIS veya Apache Win32) PHP yeteneği kazandırabilmek için PHP’nin talep sahibi Browser’ın yeteneklerini bir dosyadan okuması gerekir. Bu dosyanın adı browscap.ini dir.

Internet’te http://asptracker.com/browscap.zip dosyasını alarak açın ve çıkacak “browscap.txt” dosyasının adını “browscap.ini” olarak değiştirerek Windows/Winnt klasörüne kopyalayın.

Internet Services Manager’ı açın; bu araç, NT 4.0’te Start menüsünde Programs/Option Pack’te, 2000’de ise Control Panel/Administrative Tools’dadır. Açılacak pencerede muhtemelen Default Web Server adını taşıyan Web sunucusunun adını sağ tıklayın:

Açılan listede Properties maddesini; açılan kutuda Home Directory sekmesini seçin; Configuration düğmesini tıklayın ve yeni bir Application Mappings satırı eklemek üzere, Executable kutusuna PHP4isapi.dll dosyasının tam yolunu ve adını (örneğin C:PHP PHP4isapi.dll); Extension kutusuna ise .PHP yazın (IIS 4.0’te Method exclusions kutusunu boş bırakın) ve Script engine kutusuna işaret koyun.

ISAPI Filters sekmesini seçin. Add düğmesini tıklayarak yeni bir ISAPI filtresi kaydı yapın. Açılacak kutuda filtre adı olarak PHP, yol olarak da PHP4isapi.dll dosyasının bulunduğu dizinin yolunu (örneğin C:PHP PHP4isapi.dll) yazın.
IIS’i tamamen durdurun; ama bunun için sadece Internet Services Manager’daki Stop düğmesini tıklamak yetmez; komut istemci (MSDOS Prompt) penceresinde net stop iisadmin yazın. Windows, bu servisin bağlı olduğu diğer bazı hizmetlerin de durdurulacağını bildirince “Y” yazın ve Enter’a basın. Şimdi IIS’i tekrar başlatmak için aynı pencerede net start w3svc yazın. Artık IIS’iniz PHP anlar hale gelmiş olmalı. Bunu, hemen sınayalım. Notepad veya bir başka düzyazı programıyla şunları yazın:

<? PHPinfo(); ?>

Dosyayı PHP.PHP adıyla IIS’in kök dizin saydığı klasöre kaydedin. Browser’ınızın URL adresi alanına sunucu adıyla birlikte dosyanın adını yazın.

Bravo! İşte yeni bir dil öğrenmiş Web sunucuya sahip oldunuz.

 

————————-

 

Browser Capabilities File: Browscap.ini

A Web server program installed on Windows system (PWS, IIS or Apache Win32) PHP PHP is the ability to gain the claimant should be read from a file Browser’s capabilities. This is the name of the file browscap.ini.

Open the file and will be taking on the Internet http://asptracker.com/browscap.zip “browscap.txt” file name “browscap.ini” by changing the Windows / Winnt folder.

Open Internet Services Manager, this tool, NT 4.0, in the Start menu, Programs / Option Pack, 2000, the Control Panel / Administrative Tools’dadır. Probably will open the window, right-click Default Web Server with the name of the name of the Web server:

That opens the Properties item in the list, the drop-down box, select the Home Directory tab, Configuration button, and add a new line to the Application Mappings, PHP4isapi.dll box, the full path and name of the executable (eg C: PHP PHP4isapi.dll); Extension of the box. Write PHP (IIS 4.0 Method Exclusions box in blank) and place a check Script engine box.

Select the ISAPI Filters tab. Make a new record by clicking the Add button ISAPI filter. PHP as the filter name in the box to be opened, as a way PHP4isapi.dll path to the directory where the file (eg C: PHP PHP4isapi.dll) type.
Stop IIS completely, but it is not enough to just click on the Internet Services Manager Stop button, the command client (MSDOS Prompt) window, type net stop iisadmin. Windows, some other services that the service is bound to give notice to stop the “Y”, and then press Enter. Now again to start the IIS in the same window, type net start w3svc. PHP has become IIS’iniz should no longer understands. You just sınayalım. Notepad or another program, type the following prose:

<? Phpinfo ();?>

PHP.PHP the file name that it considered the root directory of IIS folder. Browser and the URL address field, type the file name with the name of the server.

Bravo! Here is the Web server, have you had learned a new language.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir