Bilgisayar Donanım Sınav Soruları 2013

1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. 0 veya 1=1 bit         b. 8 bit = 1 byte

c. 1024 byte = 1 Kilobyte d.1024 Kilobyte = Megabyte

e.1024 Megabyte = 1 Gigabyte

2. Aşağıdakilerden hangisi disket kullanımında dikkat edilmesi gerekenlerden birisi değildir?

 1. Manyetik alanlara yaklaştırılmamalı
 2. Telefon, radyo, güvenlik geçidi gibi cihazlara yaklaştırılmamalı
 3. Çok sıcak veya çok soğuk ortamlara bırakılmamalı
 4. A sürücüsünde ışık sönmüşken disket çıkarılmamalıdır.
 5. Toz, nem ve ıslanmaya karşı disketi korumalı

3. Yazıcılarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. Yazıcının baskı kalitesi dpi  (dot per inch=inch başına nokta sayısı) ile ölçülür.
 2. Renkli ve siyah-beyaz çıktı alan yazıcılar vardır.
 3. c.     Yazıcının dpi rakamı ne kadar düşükse, o kadar net çıktı alınır.
 4. İyi bir çıktı için dpi en az 600 olmalıdır.
 5. Yazıcılar; dot matrix (nokta vuruşlu), ink jet (mürekkep püskürtmeli) ve lazer olmak üzere 3 çeşittir.

4. a-Elektriklerin kesilmesi durumunda, yaptığınız çalışmaları kaydedecek bir kısa zamana ihtiyacınız vardır. Kaydetme işlemi yapılmazsa, yaptığınız ama kaydetmediğiniz tüm işlemleri yeniden yapmanız gerekir.

b-Elektriklerin aniden gidip gelmesi ve voltaj düşüklüğü, bilgisayarınızın parçalarını bozabilir, bilgisayarınıza zarar verebilir.

Yukarıdaki olumsuz etkilerden kurtulmak için, hangi cihazı bilgisayarınızla kullanmanız gerekir?

 1. Bilgisayar kasasının içindeki güç kaynağı
 2. Akü         c. Besleme ve yedekleme ünitesi
 3. Kesintisiz güç kaynağı (UPS)                    e. Hiçbirisi

5. Bilgisayarda ses dinleyebilme ve görüntü izleyebilmeyi sağlayan, ses ve görüntü kaydına olanak veren aygıtların ve yazılımların kullanılmasına  …………… denir.

a. Ses ortamı            b. Çok ortam(multimedia)

c. Çoklu Ortam (multimedia)   d. TV kartı          e. Hiçbirisi

6.Aşağıdakilerden hangisi, bilgisayarın sorunsuz çalışması için dikkat edilmesi gereken konulardan birisi değildir ?

a. Bilgisayar ve birimlerini bağlayacağımız   elektrik şebekesinde mutlaka toprak hattı bulunmalı ve sorunsuz çalışmalıdır. Bu nedenle öncelikle elektrik tesisatının kontrol ettirilmesi gerekir.

b. Elektriklerin gidip-gelmesi ve voltaj düşüklüklerine önlem olarak kesintisiz güç kaynağı (ups) bilgisayara takılmalıdır.

c. Toz, aşırı ısı, rutubet ve sarsıntıya karşı bilgisayar korunmalıdır.

d. İklimi rutubetli bölgelerde, bilgisayarı belirli sürelerle (örneğin en az haftada bir) kısa süreli de olsa açıp çalıştırmak gerekir. Bu bazı parçaların paslanmasını önler.

e. Bilgisayar çalışırken toz örtüleri takılı olmalıdır.

7.        Bilgisayarı çalıştırmaya yarayan, fiziksel kısım dışında kalan her şey …………..  kavramı içerisindedir. Kısacası bilgi işlenmesini sağlayan yöntemler (komutlar) topluluğudur.

Yukarıdaki ifadelerde boş bırakılan yere gelmesi gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. Donanım  b. Yazılım          c. Yazılım Mimarisi

d. Program   e. İşletim sistemi

8. Bir ………….., bilgisayarın temel işlevini (verileri almak, işlemek, ekranda göstermek, yazdırmak vs.) nasıl yapacağını gösteren geniş kapsamlı bir programdır. Örneğin Windows, MS-Dos, Linux, Unix gibi,

Boş bırakılan yere gelmesi gereken uygun kavram hangisidir?

a. Sistem      b. İşletim          c. İşletim sistemi

d. Yönetim sistemi    e. Microsoft

9. Kişisel bilgisayarlarda kullanılan işletim sistemi, tek bir bilgisayarın kullanacağı şekilde programlanmış ise, buna tek kullanıcılı işletim sistemi denir. Windows 98, Windows Me, Windows XP gibi.  a. Doğru     b. Yanlış

 1. 10.  Bilgisayarın açılmasını sağlayan düğme aşağıdakilerden hangisidir?

a.Power      b. Reset   c.Turbo          d. Hepsi

 1. 11.  Aşağıdaki birimlerden hangisi bilgisayara  bilgi girişi için kullanılır?

a. Monitör   b.Klavye c.Yazıcı d. Fare

 1. 12.  Bilgisayardan görüntüyü izlemek için kullanılan donanım birimlerine ne ad verilir ?

a. Klavye                    b. Monitör   c. CDROM   d. Fare

 1. 13.  Bilgisayarı oluşturan fiziksel parçalara verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir?

a.Yazılım     b.Program  c.Kasa         d.Donanım

 1. 14.  Aşağıdakilerden hangisi ana donanım birimi değildir?

a. Ana kart  b. Ram  c. Ekran kartı    d. CD-Rom

 1. 15.  Aşağıdakilerden hangisi  ek donanım birimidir?

a)      TV kart b. Ekran kartı  c.Ana kart   d. Ram

 1. 16.  Aşağıdaki birimlerin hangisiyle bilgisayardan veri çıkışı yapılabilir?

a.Yazıcı      b.Ram  c.CD-Rom          d.Ana kart

 1. 17.  Aşağıdakilerden hangisi ana donanım birimidir?

a. CD-Rom  b.Ses kartı  c.Ağ kartı    d.Ana kart

 1. 18.  Aşağıdakilerden hangisi  ek donanım birimidir?

a.Ana kart   b.Tarayıcı  c.CPU   d.Ram

 1. 19.  Bilgisayarda aritmetiksel işlemleri yapan ve sonuçlandıran donanım birimi hangisidir?

a.RAM  b.Ana kart  c.CPU d. Sabit disk

 1. 20.  Donanımlar arasındaki veri iletişiminin yapılmasını sağlayan birim hangisidir?

a.Ram b.Sabit disk  c.Kasa  d.Ana kart

 1. 21.  Aşağıdakilerden hangisi  ek donanım birimi değildir?

a.Ram     b.Tarayıcı  c.Yazıcı  d. CD-Rom

 1. 22.  Bilgisayarda bilgileri depolamak için hangi donanım birimi kullanılır?

a.RAM   b. Ana kart  c.CD-ROM    d.Sabit disk

 1. 23.  Merkezi işlem biriminin takıldığı donanım birimi aşağıdakilerden hangisidir?

a.Sabit disk b.Ana kart  c.Ram   d.Ekran kartı

 1. 24.  Bilgisayarda işlenen verileri monitöre aktaran birim hangisidir?

a.Ekran kartı  b.Ana kart   c.Ram    d.TV kart

 1. 25.  Uzak mesafeler arasındaki bilgi iletişiminin sağlanması için kullanılan donanım birimi hangisidir?

a.Yazıcı       b.CD-ROM  c. Modem     d.Tarayıcı

 1. 26.  Aşağıdaki birimlerden hangisinde bilgi depolanamaz?

a.Sabit disk    b.Disket  c.CD  d.Ram

 1. 27.  Bilgisayarda sesleri düzenleyen birim aşağıdakilerden hangisidir?

a. CD-Rom  b.Ses kartı   c.Yazıcı       d.Tarayıcı

 1. 28.  Disketle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
  1. Disketler manyetik alandan etkilenmezler.
  2. 3 ½ inçlik disketin kapasitesi 1.44 MB’ tır.
  3. Diskete bilgi kaydı yapılabilir ve bilgi silinebilir.
  4. Aşırı sıcaktan dolayı bozulabilir.
  5. 29.  Aşağıdakilerden hangisi yakın mesafedeki bilgisayarlar arasındaki bilgi iletişimini sağlar?

a.Ekran Kartı  b.Ana kart  c.Sabit disk  d.Ağ kartı

 1. 30.  İnternet’e girilebilmesi için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?

a.Telefon Hattı b.CD-ROM c.Modem d.İnternet paketi

One thought to “Bilgisayar Donanım Sınav Soruları 2013”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir